HOME         BIBLICKASPOLOCNOST.SK         BIBLIA ON-LINE         E-SHOP        
 

Biblia on-line - 5 prekladov biblie

Copyright: Slovenská biblická spoločnosť
Zobraziť poznámky
Zobraziť čísla veršov
Skratky biblických kníh   Pomôcka k vyhľadávaniu
Rozlišovať diakritiku Presne
Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  Záložky
 
Stvorenie sveta
1  Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.   2  Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.   3  Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.   4  Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.   5  Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.   6  Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.   7  Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.   8  Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.   9  Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo.   10  Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré.   11  Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Tak sa aj stalo.   12  Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré.   13  Bol večer a bolo ráno, tretí deň.   14  Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky.   15  Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo.   16  Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.   17  Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem,   18  aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré.   19  Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň.   20  Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou.   21  Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré.   22  Boh ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!   23  Bol večer a bolo ráno, piaty deň.   24  Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo.   25  Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.   26  Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.   27  Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.   28  Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!   29  Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.   30  No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo.   31  Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.  
Nasledujúca kapitola 2  

 

 Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Ž 1,1-2

 

 

 
Biblicka konkordancia
Biblická konkordancia
 
 
 
 
Roháčkova Biblia vo vreckovom formáte
Roháčkova Biblia vo vreckovom formáte
 
 
 
 
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy
 
 
 
Zalmy vo velkom pisme
Žalmy vo veľkom písme
 
 
 
Audio Stará Zmluva
 
Informácia o pripravovanej Audio Starej zmluve
 
 
 
 Prvá slovenská študijná Biblia 
Informácia o pripravovanej Študijnej Biblii
 
 

 
 
Slovenská ekumenická Biblia s krížovými odkazmi
Informácia o pripravovanej Slovenskej ekumenickej Biblii
 
 
 
 
 
ostatne projekty
 
 
 
 
 
 
 
Home  |  O nás  |  Kontakt
Adresa:
Slovenská biblická spoločnosť,
Mlynská 43,
P.O.Box 4,
974 09 Banská Bystrica 9    
Kontakt:
Telefón office: 048/413 41 91    
office@biblickaspolocnost.sk
Otváracie hodiny:
Po- Štv: 8:00 - 16:30
Pi: 8:00 - 16:00
Návštev celkom od 1.10.2013: 482459   dnes: 393