HOME         BIBLICKASPOLOCNOST.SK         BIBLIA ON-LINE         E-SHOP        
 

Biblia on-line - 5 prekladov Biblie

Copyright: Slovenská biblická spoločnosť
Zobraziť poznámky
Zobraziť čísla veršov
Skratky biblických kníh   Pomôcka k vyhľadávaniu
Rozlišovať diakritiku Presne
Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  Záložky
 
Stvorenie sveta
1  Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.   2  Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami.   3  Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.   4  Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.   5  Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.   6  Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.   7  Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.   8  Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.   9  Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo.   10  Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré.   11  Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu. Tak sa aj stalo.   12  Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré.   13  Bol večer a bolo ráno, tretí deň.   14  Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky.   15  Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo.   16  Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.   17  Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem,   18  aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré.   19  Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň.   20  Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou.   21  Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré.   22  Boh ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!   23  Bol večer a bolo ráno, piaty deň.   24  Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo.   25  Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.   26  Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.   27  Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.   28  Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!   29  Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.   30  No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo.   31  Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.  
Nasledujúca kapitola 2  

 

 Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Ž 1,1-2

 

 

 
velke pozehnanie sluzby utecencom
Veľké požehnanie služby utečencom v Rakúsku
 
 
 
 
Audio Stara zmluva
Audio Stará zmluva
 
 
 
 
Život pastierov
Biblické pexeso Život pastierov
 
 
 
 
Skutky apostolov a List Rimanom vo velkom pisme
Skutky apoštolov a List Rimanom pre slabozrakých
 
 
 
 
 
 Studijna Biblia  
Prvá slovenská Študijná Biblia
 
 
 

 

Slovenska ekumenicka Biblia 2015
Slovenská ekumenická Biblia (3. opravené vydanie)
 
 
  
 
Biblicka konkordancia
Biblická konkordancia
 
 
 
 
 
ostatne projekty
 
 
 
 
 
 
 
Home  |  O nás  |  Kontakt
Adresa:
Slovenská biblická spoločnosť,
Mlynská 43,
P.O.Box 4,
974 09 Banská Bystrica 9    
Kontakt:
Telefón office: 048/413 41 91    
office@biblickaspolocnost.sk
Otváracie hodiny:
Po- Štv: 8:00 - 16:30
Pi: 8:00 - 15:00
Návštev celkom od 1.10.2013: 950553   dnes: 677