Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  1 Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Rieky po krajinu Filištíncov a až po hranice Egypta. Platili mu poplatky a boli poddané Šalamúnovi po celý jeho život. 2 Šalamúnova denná spotreba potravín bola: tridsať korov jemnej múky a šesťdesiat korov hrubej múky, 3 desať kusov kŕmneho hovädzieho dobytka a dvadsať kusov dobytka z pastvy, sto oviec, nepočítajúc jelene, gazely, antilopy a vykŕmené kukučky. 4 Lebo vládol všade z tejto strany Eufratu, od Tifsachu po Gazu nad všetkými kráľmi z tejto strany Eufratu, mal pokoj zo všetkých strán navôkol. 5 Júda a Izrael bývali v bezpečí, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom od Danu až po Beer-Šebu po všetky Šalamúnove dni. 6 Šalamún mal na obsluhu svojich vozov štyritisíc oddelení vo svojich koniarňach a dvanásťtisíc koní. 7 Jeho prefekti sa starali, každý vo svoj určený mesiac, o živobytie kráľa Šalamúna a všetkých, ktorí mali prístup ku kráľovskému stolu. Nedopustili, aby niečo chýbalo. 8 Aj jačmeň a slamu pre kone

  Šalamúnova múdrosť

  9 Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumnosť vo veľmi veľkej miere a takú hojnosť myšlienok, ako piesku na morskom brehu. 10 Šalamúnova múdrosť bola väčšia ako múdrosť všetkých synov Východu i múdrosť Egypta. 11 Bol múdrejší ako všetci, ako Ezrachijec Etan, ako Macholovi synovia Heman, Kalkol a Darda, takže chýr o ňom sa šíril u všetkých národov zôkol-vôkol. 12 Povedal tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisíc päť. 13 Hovoril o stromoch od cédra na Libanone až po yzop vyrastajúci z múru; hovoril aj o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a o rybách. 14 Ľudia zo všetkých národov prichádzali počúvať Šalamúnovu múdrosť a dostával dary od všetkých kráľov zeme, ktorí počuli rozprávať o jeho múdrosti.

  Prípravy na stavbu Chrámu

  15 Keď sa Chiram, kráľ Týru, dopočul, že Šalamúna pomazali za kráľa po jeho otcovi, poslal k nemu poslov, lebo Chiram bol vždy Dávidovým priateľom. 16 Šalamún poslal Chiramovi tento odkaz: 17 "Ty vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť Chrám Menu Jahveho, svojho Boha, pre vojny, ktoré musel viesť proti svojim nepriateľom navôkol, dokiaľ ich Jahve nepoložil pod chodidlo jeho nôh. 18 Teraz mi Jahve, môj Boh, doprial pokoj navôkol, takže nemám nepriateľa ani nijaké zvláštne ťažkosti. 19 Preto som sa rozhodol postaviť Chrám Menu Jahveho, svojho Boha, ako to Jahve povedal môjmu otcovi Dávidovi: ‚Tvoj syn, ktorého miesto teba posadím na tvoj trón, postaví Chrám môjmu Menu.‘ 20 Rozkáž teda, aby pre mňa narúbali cédre na Libanone. Moji ľudia budú pracovať s tvojimi a ja ti zaplatím za tvojich sluhov, koľko mi určíš. Veď vieš, že medzi nami niet nikoho, kto by vedel stínať stromy tak ako Sidonci." 21 Keď Chiram vypočul Šalamúnove slová, veľmi sa zaradoval a povedal: "Nech je dnes oslávený Jahve, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad týmto veľkým ľudom!" 22 A Chiram poslal Šalamúnovi túto odpoveď: "Vypočul som tvoje posolstvo a urobím všetko podľa tvojho želania vo veci cédrových a cyprusových stromov. 23 Moji sluhovia ich pospúšťajú z Libanonu k moru a ja ich dám na mori pozbíjať do pltí a splaviť až na miesto, ktoré mi určíš. Tam ich dám porozbíjať a ty ich prevezmeš. Ty zasa podľa môjho želania budeš dodávať potraviny pre môj dom." 24 A tak Chiram dodal Šalamúnovi cédrové a cyprusové stromy podľa jeho želania, 25 Šalamún zasa dodal Chiramovi dvadsať korov pšenice na stravu pre jeho dom a dvadsaťtisíc batov čistého oleja. Toto dodával Šalamún Chiramovi rok čo rok. 26 Jahve dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu prisľúbil; medzi Chiramom a Šalamúnom panoval pokoj a uzavreli medzi sebou zmluvu. 27 Kráľ Šalamún dal vybrať robotníkov z celého Izraela; robotníkov bolo tridsaťtisíc. 28 Posielal ich na Libanon v mesačných smenách po desaťtisíc. Mesiac boli na Libanone a dva mesiace doma. Nad robotami bol Adoram. 29 Ďalej mal Šalamún sedemdesiattisíc nosičov bremien a osemdesiattisíc kamenárov na vrchoch, 30 okrem Šalamúnových tritisíc tristo predákov, ktorí práce viedli a dozerali na pracujúcich ľudí. 31 Kráľ dal rozkaz, aby nalámali veľké, vzácne kamene, aby základy Chrámu boli položené z kamenných kvádrov. 32 Tesali ich Šalamúnovi robotníci a Chiramovi robotníci a Giblijci a pripravovali drevo a kamene pre stavbu Chrámu.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)