Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Stavba Chrámu

  1 V štyristoosemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egyptskej krajiny, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý je druhým mesiacom, začal stavať Jahveho chrám. 2 Chráme, ktorý staval kráľ Šalamún Jahvemu, bol šesťdesiat lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsaťpäť lakťov vysoký. 3 Ulam pred Hekalom Chrámu bol dvadsať lakťov dlhý v smere šírky Chrámu a desať lakťov široký v smere dĺžky Chrámu. 4 Na Chráme dal urobiť okná s rámami a mrežami. 5 Okolo múru Chrámu postavil poschodovú prístavbu s izbami okolo Hekalu a Debiru. 6 Najnižšie podlažie bolo široké päť lakťov, stredné šesť lakťov a najvyššie sedem lakťov, lebo nechal okolo Chrámu zvonku výstupky, bez zásahu do stien Chrámu. 7 Keď stavali Chrám, stavali ho z kameňov opracovaných už v kameňolome, takže pri stavbe Chrámu nebolo počuť ani kladivo, ani dláto, ani nijaký železný nástroj. 8 Vchod do spodného podlažia bol po pravej strane Chrámu a točitými schodami sa vystupovalo na stredné poschodie a zo stredného na tretie. 9 Takto Šalamún postavil Chrám; keď ho dokončil, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. 10 Postavil aj prístavbu okolo celého Chrámu, vysokú päť lakťov na poschodie; ku Chrámu ju pripojil cédrovými hradami. 11 Jahve prehovoril k Šalamúnovi týmito slovami: 12 "Čo sa týka tohto Chrámu, ktorý staviaš: ak budeš poslúchať moje nariadenia, ak sa budeš riadiť podľa mojich príkazov a zachovávať všetky moje zákony, vtedy na tebe splním moje slovo, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi, 13 budem prebývať uprostred Izraelcov a svoj izraelský ľud neopustím." 14 Šalamún staval Chrám a dokončil ho.

  Vnútorné zariadenie. Svätyňa Svätých

  15 Steny Chrámu obložil zvnútra cédrovými doskami od podlahy Chrámu až po hrady stropu; vnútro obložil drevom a dlážku Chrámu vydláždil cyprusovými doskami. 16 Oddelil priestor dvadsať lakťov od zadnej steny Chrámu priečkou z cédrových dosák od podlahy až po hrady a vytvoril tak pre Chrám Debir, totiž Svätyňu Svätých. 17 Chrám – to je Hekal – pred Debirom mal štyridsať lakťov. 18 Cédrové dosky, ktorými bol Chrám vyložený zvnútra, mali vyrezávané ružice a ružové púčky; všetko bolo z cédru, takže kameň nebolo ani vidieť. 19 Vo vnútri Chrámu zriadil Debir, aby sa tam uložila archa Jahveho zmluvy. 20 Debir bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsať lakťov vysoký a obložil ho rýdzim zlatom; urobil oltár z cédru 21 pred Debirom a obložil ho zlatom. 22 Celý Chrám obložil zvnútra zlatom, úplne celý Chráme.

  Cherubi

  23 Do Debiru dal zhotoviť dvoch cherubov z dreva divej olivy, ich výška bola desať lakťov. 24 Jedno krídlo cheruba malo päť lakťov, aj druhé krídlo cheruba malo päť lakťov. Od konca jedného krídla po koniec druhého krídla bolo desať lakťov. 25 Aj druhý cherub mal desať lakťov. Obaja cherubi mali rovnakú mieru a rovnaký vzhľad. 26 Jeden cherub mal výšku desať lakťov, takisto aj druhý. 27 Cherubov umiestnil do najvnútornejšej časti Chrámu. Cherubi mali krídla roztiahnuté, takže krídlo jedného cheruba sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny. Ich krídla sa uprostred Chrámu dotýkali, krídlo s krídlom. 28 Cherubov obložil zlatom. 29 Na všetky steny Chrámu dal vyrezať cherubov, palmy a ružice, vo vnútri i vonku. 30 Aj dlážku Chrámu pokryl zlatom, vo vnútri i vonku.

  Brány. Nádvorie

  31 Na vchod do Debiru urobil dvojité dvere z dreva divej olivy, vrchný trám a veraje boli päťhranné. 32 Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Dal na ne vyrezať cherubov, palmy a kvety a obložil ich zlatom: totiž cherubov a palmové ozdoby potiahol zlatom. 33 Podobne si počínal pri vchode do Hekalu, ktorý mal veraje z olivového dreva, ale štvorhranné, 34 obe krídla dvier z cyprusového dreva boli dvojité a otvárali sa na jednu i na druhú stranu. 35 Dal na ne vyrezať cherubov, palmy a kvety a obložil ich rýdzim zlatom, priliehajúcim k rezbám. 36 Potom vystaval múr vnútorného nádvoria z troch vrstiev kvádrov a z jednej vrstvy tesaných cédrov.

  Čas stavania

  37 Základy Chrámu boli položené vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania, v mesiaci ziv; 38 v jedenástom roku, v mesiaci bul bol Chrám dokončený so všetkými svojimi časťami a so všetkým, čo k nemu patrilo. Šalamún ho vystaval za sedem rokov.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)