Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha proroka Amosa
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  Záložky

  Nadpis

  1 Slová Amosa, jedného z pastierov z Tekoy, ktoré dostal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Oziáša a za čias izraelského kráľa Jeroboama, Joasovho syna, dva roky pred zemetrasením.

  Úvod

  2 Povedal: "Jahve hromží zo Siona a z Jeruzalema sa ozýva; zosmutneli nivy pastierov, vrchol Karmela usychá."

  Damask

  3 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Damasku a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože mlátili Galaád železnými mlátiacimi vlačuhami, 4 zošlem oheň na Chazaelov dom, ten strávi Ben-Hadadove paláce. 5 Rozdrvím kniežatá Damasku, vyhubím obyvateľov doliny Aven a z Bet-Edenu držiteľa žezla. Sýrsky ľud bude odvlečený do Kiru," hovorí Jahve.

  Gaza a Filištínsko

  6 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Gazy a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože odvliekli do zajatia celé osady, aby ich vydali Edomu, 7 zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdodu a z Aškelonu držiteľa žezla; vystriem ruku proti Ekronu, zhynie zbytok Filištíncov," hovorí Pán Jahve.

  Týrus a Fenícia

  9 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Týru a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože vydali Edomu do zajatia celé osady nepamätajúc na bratskú zmluvu, 10 zošlem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce."

  Edom

  11 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Edomu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože mečom stíhal svojho brata udusiac v sebe všetok súcit, pretože jeho hnev neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval naveky, 12 zošlem oheň na Teman, ten strávi paláce Bory."

  Ammon

  13 Takto vraví Jahve: "Pre tri zločiny Ammonu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože vtrhli na vrchy Galaádu, aby si rozšírili územie, 14 zapálim ohňom hradby Rabby; ten strávi jej paláce za kriku v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Vtedy pôjde ich kráľ do zajatia a spolu s ním i jeho kniežatá," hovorí Jahve.
  Kniha proroka Amosa
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)