Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha proroka Daniela
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Videnie človeka v ľanovom odeve

  1 V treťom roku perzského kráľa Kýra bolo Danielovi, ktorý sa volal Baltazár, zjavené slovo, slovo pravdivé, o veľkých bojoch. Pozorne sledoval to slovo a jeho pochopenie dostal vo videní. 2 V tých dňoch ja, Daniel, kajal som sa tri týždne: 3 nejedol som chutný pokrm, mäso a víno som nevzal do úst, olejom som sa nepomazal, kým neprešli tri týždne. 4 Dvadsiateho štvrtého dňa prvého mesiaca, keď som bol na brehu veľkej rieky Tigris, 5 pozrel som hore a tu som videl človeka, oblečeného do ľanového rúcha, boky prepásané opaskom z čistého zlata. 6 Telo mu žiarilo ako chryzolit, tvár sa blyšťala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, ramená a nohy ako jagavý bronz a keď začal hovoriť, jeho hlas sa ozýval ako hlas celého zástupu. 7 Toto videnie som videl ja, Daniel, sám, moji sprievodcovia videnie nevideli, lebo veľký strach padol na nich, ušli a skryli sa, 8 takže som zostal sám hľadieť na toto veľké videnie. Sily ma opustili, strašne som zbledol v tvári, zostal som celkom bez sily.

  Zjavenie anjela

  9 Počul som zvuk jeho slov, ale na hlas jeho slov padol som tvárou na zem vo vytržení. 10 Zrazu sa ma chopila akási ruka, zatriasla mnou a ja som sa zdvihol na kolená a oprel o dlane. 11 Povedal mi: "Daniel, Boží miláčik, pozorne sleduj, čo ti poviem! Vstaň, lebo ja som poslaný k tebe!" Keď mi povedal tieto slová, vstal som prestrašený. 12 On mi povedal: "Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol umŕtvovať pred svojím Bohom, aby si mohol veci chápať, tvoje prosby boli vyslyšané a ja som prišiel kvôli nim. 13 Anjelské knieža perzského kráľovstva sa mi postavilo na odpor a stálo proti mne dvadsaťjeden dní, ale Michala, jedno z prvých kniežat, vidiac, že som bol zadržaný kniežaťom perzských kráľov, prišiel mi na pomoc. 14 Prišiel som ti vysvetliť, čo sa stane tvojmu ľudu na konci dní. Lebo pre tie dni je ešte nové videnie." 15 Keď mi hovoril tieto slová, sklonil som tvár k zemi a onemel som. 16 Náhle ktosi ako človek sa mi dotkol perí. Vtedy som otvoril ústa a začal som hovoriť. Povedal som tomu, čo stál predo mnou: "Pán môj, pri tomto zjavení zmocnili sa ma úzkosti a zostal som bez sily. 17 Pane, ako by som sa ja, tvoj sluha, mohol odvážiť hovoriť s tebou, mojím Pánom? Veď ma sily opustili a dych sa mi zatajil." 18 Vtedy sa ma znovu dotkol ten, čo vyzeral ako človek, a posilnil ma. 19 Povedal: "Neboj sa, Boží miláčik, pokoj s tebou, buď pevný a odvážny!" Keď tak so mnou hovoril, cítil som, že sa mi vrátili sily, a povedal som: "Hovor, Pán môj, lebo si mi dodal sily."

  Prorocké zvestovanie

  20 Vtedy mi povedal: "Vieš, prečo som prišiel k tebe? Najprv sa musím vrátiť, aby som bojoval proti perzskému kniežaťu. A keď s ním skončím, príde grécke knieža. 21 Ja ti však oznámim, čo je zapísané v Knihe pravdy. Nikto mi v tomto nepomáha, iba vaše knieža Michal."
 • Kniha proroka Daniela
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)