Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Sudcov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  1 V ten deň Debora a Barak, Abinoamov syn, spievali: 2 Za to, že si bojovníci v Izraeli rozpustili vlasy, za to, že sa dobrovoľne ponúkol ľud, velebte Jahveho! 3 Počúvajte, králi, načúvajte, kniežatá! Zaspievam Jahvemu, zahrám žalm Jahvemu, Bohu Izraela. 4 Jahve, keď si vychádzal zo Seiru, keď si kráčal z edomských polí, zem sa triasla, nebesá pretekali, z oblakov pršalo, len sa tak lialo. 5 Vrchy sa knísali pred Jahvem, pred Jahvem zo Sinaja, pred Jahvem, Bohom Izraela. 6 Za dní Šamgara, Anatovho syna, za dní Jael prestali karavány chodiť, tí, čo sa museli na cesty vydať, chodili bočnými chodníkmi. 7 Vymizli hrdinskí vodcovia v Izraeli, veru vymizli, dokiaľ si nepovstala, Debora, dokiaľ si nepovstala, matka v Izraeli! 8 Vyberali si nových bohov, vtedy bola vojna pred bránami, ale nebolo vidno štít ani kopiju pre štyridsaťtisíce v Izraeli. 9 Moje srdce je s náčelníkmi Izraela, s dobrovoľníkmi z môjho ľudu! Velebte Jahveho! 10 Vy, čo jazdíte na bielych osliciach a sedíte na kobercoch, i vy, čo kráčate cestami, spievajte 11 ozvenou na hlasy pastierove pri napájadlách. Tam rozprávajú o víťazstvách Jahveho, o víťazstvách jeho moci v Izraeli. (Vtedy Jahveho ľud zostúpil k bránam.) 12 Precitni, precitni, Debora! precitni, precitni, zanôť pieseň! Odvahu! Povstaň, Barak! Zajmi tých, čo teba zajali, syn Abinoamov! 13 Vtedy už Izrael zostúpil k bránam, Jahveho ľud zostúpil bojovať za svoju vec ako hrdina. 14 Efraimove kniežatá stoja už v údolí, za tebou Benjamín je medzi tvojimi. Z Machira schádzajú náčelníci. Zo Zabulona zas tí, čo nosia veliteľské žezlo. 15 S Deborou sú Isacharove kniežatá a Neftali s Barakom údolím rútia sa za nimi. V rodoch Rubenových veľké porady. 16 Prečo si ostal sedieť medzi košiarmi? Počúvať hvízdanie pri stádach? (V rodoch Rubenových veľké porady.) 17 Galaád zostal za Jordánom a prečo Dan býva na lodiach? Ašer si býva na brehu mora, pokojne prebýva vo svojich prístavoch. 18 Zabulon je ľud, čo sa vystavil smrti, tak ako Neftali, na vysokých stráňach. 19 Králi prišli, bojovali, vtedy bojovali kanaánski králi, v Tanaku, pri megidských vodách, ale striebro si neodniesli v korisť. 20 Z vysokého neba hviezdy bojovali, zo svojich dráh bojovali proti Siserovi. 21 Potok Kišon ich zmietol, praveký potoka, potok Kišon! Vykroč rázne, moja duša! 22 Vtedy dupotali konské kopytá, letia preč, cvalom letia jeho mocné žrebce. 23 Preklínajte Meroz, vraví anjel Jahveho, kľajte, kľajte jeho ľudí, lebo neprišli na pomoc Jahvemu, na pomoc Jahvemu medzi hrdinami. 24 Požehnaná buď medzi ženami, Jael, (žena Kenijca Chebera), medzi ženami, čo bývajú v stanoch, buď požehnaná! 25 On žiadal vodu, ona dala mlieko, v kniežacej čaši priniesla smotanu. 26 Ruku vystrela po kolíku stanu, pravica jej siahla po mlatku kováča. Udrela Siseru! Rozbila mu hlavu, prerazila, roztrieskala mu sluchy. 27 K nohám sa jej zrútil, padol a už nepovstáva; k nohám sa jej zrútil, padol, tam, kde sa zrútil, tam aj dokonáva. 28 Oknom sa nakláňa, zďaleka vyzerá matka Siserova, cez mrežovanie kvíli: "Prečo jeho voz mešká tak dlho? Prečo sa hrmot jeho vojnových vozov neozýva?" 29 Najmúdrejšia z princezien jej odpovedá a ona si tiež vetí tieto slová: 30 "Iste znášajú a delia si korisť: jedno dievča, dve dievčatá každému z vojakov, korisť pestrých vyšívaných šiat pre Siseru, jednu výšivku, dve výšivky pre mňa na krk." 31 Tak nech zhynú, Jahve, všetci tvoji nepriatelia! A tí, čo ťa milujú, nech sú ako slnce, keď vychádza vo svojej sile! Potom krajina mala pokoj štyridsať rokov.
 • Kniha Sudcov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)