Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Srdce kráľovo v ruke Hospodinovej ako potôčky vody: kamkoľvek chce, ta ho nakloní. 2 Každá cesta človeka je priama v jeho očiach; ale ten, kto zpytuje srdcia, je Hospodin. 3 Činiť spravedlivosť a súd má radšej Hospodin ako obeť. 4 Vysokosť očí a nadutá širokosť srdca jako i gazdovanie bezbožných je hriech. 5 Myšlienky usilovného vedú iba k zisku; ale každý, kto spiecha, robí to iba na nedostatok. 6 Poklady, nahromadené lživým jazykom, sú pominuteľnou márnosťou tých, ktorí hľadajú smrť. 7 Zkaza bezbožných odvlečie aj ich samých, lebo sa vzpečujú činiť súd. 8 Cesta zločinného muža je prevrátená; ale čo do čistého, toho skutok je spravedlivý. 9 Lepšie je bývať v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 10 Duša bezbožného žiada zlé; jeho blížny nemá zľutovania v jeho očiach. 11 Keď trescú posmievača, hlúpy múdreje, a keď poučujú múdreho, priberá známosti. 12 Spravedlivý sa učí na dome bezbožníka, keď Bôh podvracia bezbožných vrhajúc ich do zlého. 13 Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby nepočul kriku chudobného, bude tiež raz volať, ale nebude vyslyšaný. 14 Dar v skrytosti krotí hnev a úplatný dar v lone krutú prchlivosť. 15 Spravedlivému je radosťou činiť súd, ale zkazou tým, ktorí páchajú neprávosť. 16 Človek, ktorý blúdi z cesty rozumnosti, bude odpočívať v shromaždení mŕtvych. 17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nezbohatne. 18 Výkupným za spravedlivého bude bezbožný, a namiesto úprimných bude ten, kto robí neverne. 19 Lepšie je bývať v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou. 20 Vzácny poklad a olej je v príbytku múdreho; ale človek blázon ho pohlcuje. 21 Ten, kto sa ženie za spravedlivosťou a za milosrdenstvom, najde život, spravedlivosť a slávu. 22 Múdry vyšiel hore do mesta hrdinov a zboril pevnosť, na ktorú sa nadejali. 23 Ten, kto ostríha svoje ústa a svoj jazyk, ostríha svoju dušu od úzkostí. 24 Pyšný človek nadutý, ktorého meno je posmievač, robí všetko v drzej pýche. 25 Žiadosť leňocha zabije jeho samého, lebo jeho ruky sa vzpečujú robiť; 26 každého dňa si dychtivo žiada; ale spravedlivý dáva a neskrblí. 27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachetnosti! 28 Lživý svedok zahynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždycky. 29 Bezbožný človek je tvrdý vo svojej tvári; ale úprimný uváži a upraví svoju cestu. 30 Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi. 31 Kôň je pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)