Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Prvý Petrov list
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Záložky

  O paľikeriben

  1 Me, o Peter, o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, pisinav tumenge so san kidle avri le Devlestar - tumenge, so dživen sar o cudzinci a san rozčhide andro Pontus, Galacija, Kapadokija, Azija the Bitynija. 2 O Del amaro Dad peske tumen avrikidňa pre peskero planos a prekal peskero Duchos tumen sentňarďa hoj te šunen le Ježiš Kristus a te aven obžužarde leskere rateha. Mi Del tumen o Del pherdo lačhipen the smirom!

  Pal e zachrana andro Kristus

  3 Lašaras le Devles, so hin o Dad amare Rajeske le Ježišoske Kristoske. Bo peskere bare lačhipnaha amen diňa o nevo dživipen the o džido užaripen ( nadej) oleha, hoj uštaďa le Ježiš Kristus andral o meriben. 4 Vaš oda, hoj te chudas ole barvaľipnastar, so šoha ( ňikda) na preačhela, na musaľola aňi na kirňola a hino garudo andro ňebos prekal tumende. 5 E zor le Devleskeri tumen ľikerel prekal o pačaben, hoj te aven zachraňimen. Odi zachrana hiňi pripravimen a sikavela pes andro posledno časos ( ideos). 6 Radisaľon olestar, the te mek akana pes tumenge kampel sikra te trapinel andro všelijake probi ( skuški), 7 hoj pes te sikavel hoj tumaro pačaben hino probaľimen avri. Bo ajso pačaben mol buter sar o somnakaj so našľol, ale pes mušinel thiš andre jag te probaľinel. Vaš ajso pačaben chudena o lašariben, o baripen the e pačiv andre oda džives sar pes sikavela o Ježiš Kristus. 8 Les šoha na dikhľan a the avke les kamen; aňi akana les na dikhen, ale pačan andre leste a radisaľon bare radišagoha the baripnaha, oda hin ajso radišagos, so pes aňi na del avri te phenel le lavenca. 9 Bo dochuden oda pal soste džanas andro pačaben - e zachrana prekal tumare duši. 10 O proroka, so prorokinenas pal le Devleskero lačhipen prekal tumende, igen rodenas a dophučenas pes pal kadi zachrana. 11 A dophučenas pes le Kristoskere Duchostar pal oda, hoj kana oda časos ela, the sar oda avela. A o Duchos so sas andre lende anglal phenelas avri pal o cerpišagi le Kristoskere the pal e slava so avela paľis. 12 Lenge sas sikado, hoj na služinde peske, ale tumenge, oleha so tumenge hin akana vakerdo prekal lende. Bo on tumenge vakerenas o evaňjelium andro Sentno Duchos, so sas bičhado andral o ňebos. The o aňjela pre oda igen kamenas te dikhel. 13 Vaš oda, gondoľinen pal oda so keren, aven strižbe a muken tumen igen pre le Devleskero lačhipen, so tumenge ela dino sar pes sikavela o Ježiš Kristus. 14 Aven sar ola čhave so šunen le Dades a ma den tumen te ľidžal ole žadoscenge so tumen sas varekana, sar mek na džanenas o čačipen. 15 Ale aven sentne andre savoreste so keren, sar hino sentno oda ko tumen vičhinďa. 16 Bo hin pisimen: “Aven sentne, bo me som sentno!” 17 A te vičhinen “Dado” le Devles - so na dikhel pro manuš, ale sudzinel pal oda, ko so kerel - ta dživen daraha anglo Del, medik san pre kadi phuv. 18 Oda purano dživipen, so sikľilan tumare dadendar, sas bi e hasna. No, džanen hoj sanas cinde avri andral oda dživipen a na sas vaš tumenge počimen le somnakaha aňi le rupeha - so našľona - 19 ale le vzacne Kristoskere rateha. Ov sas sar o bakroro bi e chiba the bi o binos. 20 Ov sas pre oda imar anglal avrikidlo mek angle oda sar sas o svetos kerdo, ale sas sikado andro posledne dživesa prekal tumende. 21 Prekal leste pačan andro Del, savo les uštaďa andral o meriben a diňa les e slava. Vaš oda šaj pačan the užaren pro Del. 22 No akana imar žužarďan tumare jile, oleha hoj kerenas oda so phenel o čačipen a hoj kamenas le phralen čače kamibnaha. Vaš oda, the akana kamen jekh avres andral o žužo jilo. 23 Se uľiľan ( narodzinďan pes) mek jekhvar, na andral o ďiv ( zrnos) so kirňol, ale andral o ďiv so na kirňol, andral o džido lav le večne Devleskero. 24 Bo hin pisimen: “Dojekh ťelos hin sar e čhar acaľi leskeri slava hin sar e kvitka la čharakeri. E čhar šučiľa avri a lakeri kvitka peľa tele, 25 ale o lav le Rajeskero ačhel pro furt.” Oda lav hin o evaňjelium so pes tumenge vakerďa.
  Prvý Petrov list
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)