Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Prvý list Timotejovi
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  O paľikeriben

  1 Pisinav me, o Pavol, o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero. Me som bičhado le Devlestar amare Spasiťeľistar the le Ježišostar Kristostar, pre savo pes šaj zmukas. 2 Pisinav le Timoteoske, mire čače čhaske andro pačaben: mi del tut o Del, o Dad, the o Ježiš Kristus, amaro Raj, o smirom, o lačhipen the o lačhejileskeriben!

  Pal o nalačhe učiťeľa

  3 Mangav tut, avke sar tut imar mangavas sar džavas andre Macedonija, hoj te ačhes andro Efezus a te dovakeres varesave manušenge, hoj te na sikaven aver sikaviben. 4 Phen lenge, hoj pes te na zalen varesave bajkenca the le rodokmeňenca. Bo kajse lava hine bi o agor a na služinen le Devleskera bučake, ale sigeder anen o vesekedišagi, bo le Devleskeri buči pes kerel le pačabnaha. 5 Vaš oda tumenge phenav, hoj ešebno hin o kamiben andral o žužo jilo, andral o lačho svedomje the andral o čačo pačaben. 6 Kada varesave džene našade a visarde pes kijo diline vakeribena. 7 On kamen te el o učiťeľa le zakonoske, ale aňi na achaľon so vakeren, aňi so avke pačabnaha phenen. 8 Ale amen džanas hoj o zakonos hino lačho - te les vareko lel avke sar les kampel te lel. 9 A kada džanen, hoj o zakonos nane dino prekal o čačipnaskere, ale prekal ola so na doľikeren o zakonos. Hino dino prekal ola so pes na podden, prekal o bijedevleskere the binošne, prekal o nasentne the nažuže, prekal ola so murdaren le dajen the le daden the prekal o vrahi. 10 O zakonos hino the prekal o lubara, prekal o murša so džan le muršenca, prekal ola so cinen the bikenen le manušen, prekal o klamara a prekal ola so den lav hamišagoha. A mek hino dino prekal savore okla veci so pes na zdžan le saste sikavibnaha. 11 O čačo sikaviben šaj arakhas andro evaňjelium so man diňa o Del. Oda hin oda slavno evaňjelium le Devlestar, savo hino hodno te lel o lašariben. 12 Paľikerav oleske so man diňa zor, le Ježišoske Kristoske, amare Rajeske. Bo dikhľa man sar lačhes a ačhaďa man andre služba: 13 man, so pre leste varekana namište vakeravas, džavas pre leste a dukhavavas. Ale o Del sas ke mande lačhejileskero, bo mek na somas andro pačaben a na džanavas so keravas. 14 Ale o Raj čhiďa avri peskero barvalo lačhipen pre ma a diňa man o pačaben the o kamiben so hin andro Ježiš Kristus. 15 Kala lava, so phenav, hin čačipen a šaj len te prilel a te pačal lenge: o Ježiš Kristus avľa pro svetos te zachraňinel le binošnen, a me som nekgoreder lendar. 16 Ale o Del sas ke mande lačhejileskero vaš oda, hoj pre mande ešebnoneste o Ježiš Kristus te sikavel peskero baro avriľikeriben. Oda ela sar priklados prekal ola so pačana andre leste a chudena o večno dživipen. 17 Le večne Kraľiske so furt dživel a našči les te dikhel - le jekhe Devleske - mi džal e pačiv the o baripen pro furt! Amen. 18 Timoteus, čhavo miro, dav tuke oda prikazaňie, so imar anglal sas tuke phendo le prorocke lavenca, hoj tut te ľikeres pal ola lava a te mares tut lenca o lačho mariben andro pačaben. 19 Ľiker tuke o pačaben the o lačho svedomje! Varesave džene preačhile te šunel peskero svedomje a vaš oda lengero pačaben rozpeľa. 20 Lendar hin o Hymeneus the o Alexander, saven diňom le bengeske, hoj te sikľon a te na vakeren oda so pes na zdžal le Devleskere čačipnaha.
  Prvý list Timotejovi
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)