Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Druhý Jánov list

Výber prekladu

 • Ekumenický preklad
 • Katolícky preklad
 • Botekov preklad
 • Evanjelický preklad
 • Roháčkov preklad
 • Rómska Nová zmluva
 • Pravoslávny preklad evanjelií

  Nová zmluva

 • Evanjelium podľa Matúša
 • Evanjelium podľa Marka
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Evanjelium podľa Jána
 • Skutky apoštolov
 • List Rimanom
 • Prvý list Korinťanom
 • Druhý list Korinťanom
 • List Galaťanom
 • List Efezanom
 • List Filipanom
 • List Kolosanom
 • Prvý list Solúnčanom
 • Druhý list Solúnčanom
 • Prvý list Timotejovi
 • Druhý list Timotejovi
 • List Títovi
 • List Filemonovi
 • List Hebrejom
 • Jakubov list
 • Prvý Petrov list
 • Druhý Petrov list
 • Prvý Jánov list
 • Druhý Jánov list
 • Tretí Jánov list
 • Júdov list
 • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Výber kapitoly

 • 1

Záložky

La khangerake the lakere čhavenge

1 Me o phureder: la Raňakea, so hiňi avri kidňi le Devlestar, the lakere čhavenge, saven čačes kamav - a na ča me korkoro, ale the savore so prindžarde o čačipen - 2 vaš o čačipen, so ačhel andre amende a ela amenca pro furt. 3 Mi el amenca o lačhipen le Devleskere jilestar, the o smirom khatal o Del amaro Dad the khatal o Raj Ježiš Kristus, o Čhavo le Dadeskero, andro čačipen the andro kamiben. 4 Igen radisaľiľom hoj arakhľom tire čhavendar ajsen, so phiren andro čačipen avke sar chudňam o prikazaňie le Dadestar. 5 Akana, Raňije, na pisinav tuke nevo prikazaňie, ale oda, so amen sas ešebnovarestar. Mangav tut, hoj te kamas jekh avren. 6 A o kamiben hin oda, hoj te phiras andre leskere prikazaňia. A oda prikazaňie hin te phirel andro kamiben, avke sar šunďan ešebnovarestar. 7 Bo andro svetos avle but klamara, so na viznavinen, hoj o Ježiš Kristus avľa andro ťelos: ajso manuš hino klamaris the o antikrist. 8 Den pre tumende pozoris, hoj te na našaven oda pre soste kerenas, ale hoj te chuden calo počiňiben. 9 Ole manušes nane o Del, ko džal dureder a na ačhel andro sikaviben le Kristoskero, ale ko ačhel andro sikaviben le Kristoskero, oles hin the o Dad the o Čhavo. 10 Te vareko avel ke tumende a na anel kada sikaviben, ma prilen les andro kher, aňi leske ma paľikeren. 11 Bo oda, ko leske paľikerel, lel pre peste leskere nalačhe skutki. 12 Hin man but, so tumenge te pisinel, ale na kamav pro papiris la tintaha. Bo pačav hoj avava ke tumende a vakeraha jekh avreha, a avke ela amaro radišagos pherdo. 13 O čhave tira pheňakere, so hiňi kidňi avri le Devlestar, tuke bičhaven paľikeriben.Amen.
Druhý Jánov list

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)