Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Druhý list Solúnčanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3

  Záložky

  O paľikeriben

  1 O Pavol, o Silvan the o Timoteus, pisinen le manušenge andro foros Tesalonika, la khangerake andro Del amaro Dad the andre amaro Raj Ježiš Kristus: 2 O lačhipen tumenge the o smirom le Devlestar amare Dadestar the amare Rajestar le Ježišostar Kristostar.

  Pal o sudos, so ela, sar avela o Kristus

  3 Phralale, amen mušinas vaš tumenge te paľikerel furt le Devleske a hin vaš soske, bo igen barol tumaro pačaben the tumaro kamiben jekh kije avreste. 4 Vaš oda the amen korkore pes lašaras tumenca andro khangera le Devleskere, bo tumen ľikeren avri a pačan andre savore tumare pharipena the prenasledovaňja so zľidžan. 5 Kada savoro sikavel pre le Devleskero čačipnaskero sudos a vaš oda avena hodne te džal andro kraľišagos le Devleskero, vaš savo the cerpinen. 6 Bo o Del hino čačipnaskero andre oda, hoj dela pale o pharipen olenge so tumenge keren o pharipen, 7 ale tumenge so san andro pharipen, zaačhavela o pharipen avke sar the amenge. A oda ela akor sar pes andral o ňebos sikavela o Raj o Ježiš le aňjelenca peskera zoraha. 8 Bo andro jagale plameňa marela olen so na prindžaren le Devles the olen so na šunen o evaňjelium amare Rajeskero le Ježišoskero. 9 Marela pes len le večne meribnaha a ena het dur le Rajeskere mujestar the leskera slavakera zoratar. 10 Oda ela andre oda džives sar o Ježiš avela, vaš oda, hoj peske te lel e slava savore peskere sentne manušendar the e bari pačiv savorendar so pačanďile. Tumen avena maškar lende vaš oda, bo pačanďiľan amare sveďectvoske. 11 Vaš oda pes furt vaš tumenge modľinas, hoj tumendar amaro Del te kerel lačhen andre oda dživipen andre savo tumen vičhinďa; hoj te keren leskera zoraha savoro lačhipen so kamen te kerel andre tumari pačabnaskeri buči. 12 Hoj te el barardo o nav amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero andre tumende a tumen andre leste. Kada pes ačhela vaš oda, bo o Del the amaro Raj, o Ježiš Kristus, hine ajse lačhe kije tumende.
  Druhý list Solúnčanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)