Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Druhý list Timotejovi
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  O paľikeriben

  1 Le Pavlostar, savo hin o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero le Devleskera voľatar. O Del man bičhaďa te vakerel pal o dživipen so anglal phenďa, o dživipen so amen hin andro Ježiš Kristus. 2 Pisinav le Timoteoske, mire čhaske, saves kamav: mi del tut o Del o Dad the amaro Raj o Ježiš Kristus o lačhipen the o smirom a mi el ke tu lačhejileskero. 3 Paľikerav le Devleske, saveske služinav andral o žužo jilo avke sar the mire dada, akor sar rat-džives andre mire mangipena na preačhav te gondoľinel pre tu. 4 Na bisterav pre tire apsa a kamav tut te dikhel, hoj te avav pherardo le radišagoha. 5 Leperav mange pre tiro žužo pačaben, savo sas ešeb andre tiri baba Loida the andre tiri daj Eunika, no pačav oleske, hoj the andre tu. 6 Vaš oda tuke leperav: rozbarar le Devleskero daros so hin andre tu akorestar sar pre tu thoďom mire vasta. 7 Bo o Del amen na diňa darandutno duchos, ale duchos, so amen zoraľarel a del kamiben the goďaveripen. 8 Vaš oda tut ma ladža vaš o sveďectvos le Rajeskero, aňi vaš ma, hoj bešav vaš leske andre bertena, ale jekhetane manca zľidža o pharipen vaš o evaňjelium andre zor le Devleskeri. 9 O Del amen zachraňinďa a vičhinďa hoj te avas leskere manuša: na vaš oda so amen kerďam, ale vaš oda, bo oda sas leskero planos. Imar čirla amenge andro Kristus Ježiš diňa kada lačhipen, 10 so pes sikaďa akana sar pes sikaďa amaro Spasiťeľis, o Ježiš Kristus. Ov zňičinďa o meriben a prekal o evaňjelium anďa pro svetlos o večno dživipen. 11 Me somas ačhado prekal kada evaňjelium sar o apoštolos, kazaťeľis the učiťeľis. 12 Vaš oda the cerpinav. Ale na ladžav man, bo džanav kaske pačanďiľom; a pačav hoj les hin zor až dži andre oda džives te doľikerel oda, so mange sas dino. 13 Ľiker tut mište ole saste lavendar so mandar šunďal a mi el tuke sar o priklados andro pačaben the kamiben andro Ježiš Kristus. 14 Doľiker oda lačho so tuke sas dino prekal o Sentno Duchos, so dživel andre amende. 15 Džanes hoj pes mandar visarde savore so hine andre Azija: maškar lende hin the o Fygelos the o Hermogenes. 16 Mi el o Raj lačhejileskero kije Oneziforoskero kher, bo buterval man zoraľarďa a na ladžalas pes vaš ma, hoj som andre bertena. 17 Ale sar avľa andro foros Rim, igen man rodelas a arakhľa man. 18 Mi del leske o Raj hoj te arakhel o lačhipen le Rajestar andre oda Džives. Tu džanes nekfeder keci pašal mande kerelas andro Efezus.
  Druhý list Timotejovi
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)