Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
List Filemonovi

Výber prekladu

 • Ekumenický preklad
 • Katolícky preklad
 • Botekov preklad
 • Evanjelický preklad
 • Roháčkov preklad
 • Rómska Nová zmluva
 • Pravoslávny preklad evanjelií

  Nová zmluva

 • Evanjelium podľa Matúša
 • Evanjelium podľa Marka
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Evanjelium podľa Jána
 • Skutky apoštolov
 • List Rimanom
 • Prvý list Korinťanom
 • Druhý list Korinťanom
 • List Galaťanom
 • List Efezanom
 • List Filipanom
 • List Kolosanom
 • Prvý list Solúnčanom
 • Druhý list Solúnčanom
 • Prvý list Timotejovi
 • Druhý list Timotejovi
 • List Títovi
 • List Filemonovi
 • List Hebrejom
 • Jakubov list
 • Prvý Petrov list
 • Druhý Petrov list
 • Prvý Jánov list
 • Druhý Jánov list
 • Tretí Jánov list
 • Júdov list
 • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Výber kapitoly

 • 1

Záložky

O paľikeriben

1 O Pavol, o bertenošis vaš o Ježiš Kristus, the o phral o Timoteus pisinas le Filemonoske, saves igen kamas a so amenca jekhetane kerel e buči. 2 Pisinas the la pheňake la Apfijake the le Archipaske, so amenca kerel jekhetane e buči a the le zboroske so pes zdžal andre tiro kher. 3 Mi del tumen o Del amaro Dad, the o Raj o Ježiš Kristus, o lačhipen the o smirom! 4 Me paľikerav furt mire Devleske sar tut leperav andre mire modľitbi, 5 bo šunav pal o pačaben so tut hin kijo Ježiš amaro Raj the pal tiro kamiben kije savore pačabnaskere. 6 Modľinav man, hoj oda pačaben so amen hin jekhetane te zoraľol andre tu a avke te prindžares savoro lačhipen so amen hin andro Kristus. 7 Bo hin man igen baro radišagos tire kamibnastar, phrala miro, bo le Devleskere manuša chudle tutar e nevi zor andro jile. 8 Me tuke andro Kristus the šmelones šaj rozkazinďomas, hoj so kampel te kerel, 9 ale vaš oda, hoj tut kamav, mangav man tuke me, o Pavol, phureder manuš a akana the bertenošis vaš o Ježiš Kristus. 10 A mangav tut vaš miro čhavo Onezimus, saves me anďom pro svetos andre bertena. 11 Ov tuke varekana na sas pre hasna, ale akana hino the tuke the mange pre hasna. 12 Me les bičhaďom akana pale ke tute a leha džal the miro jilo. 13 Kamňom mange les te mukel paš mande, hoj ov vaš tuke te kerel pašal mande, te som andro lanci vaš o evaňjelium. 14 Ale na kamňom te kerel ňič bijal oda, hoj te džanav so pre oda tu phenes. Me na kamav pre tu te ispidel, ale kamav hoj oda lačhipen te avel korkoro tire jilestar. 15 Bo talam vaš oda tutar sikra odgeľa, hoj tuha paľis te avel pro furt, 16 imar na sar otrokos. Imar hino buter sar otrokos, ov hino lačho phral. Hino igen lačho mange, no mek buter tuke: the sar manuš, the sar phral andro Raj. 17 Te man ľikeres sar oles so tuha jekhetane kerel e buči, prile les avke sar man. 18 Te tuke kerďa vareso nalačho, abo te tuke kamel vareso, rachin oda mange. 19 Me, o Pavol oda pisinďom mire vasteha, me počinava. Te na tuke phenav hoj mange kames mek the tut korkores. 20 He, phrala, mi el man tutar hasna andro Raj! Ker mange radišagos andro jilo andro Kristus. 21 Pisinďom oda avke, bo pačav hoj sal šundo a kereha mek buter sar tuke phenďom. 22 A mek paš oda: pripravin mange o than, bo pačav, hoj prekal tumare modľitbi man o Del dela tumenge pale. 23 Pozdravinel tut o Epafras, so hino manca andre phandlo vaš o Ježiš Kristus 24 a the ola, so manca keren jekhetane e buči: o Marek, o Aristarchus, o Demas the o Lukaš. 25 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero te avel tumare duchoha!
List Filemonovi

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)