Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  O Ježiš thovel o pindre peskere učeňikenge

  1 Angle Patraďakero inepos o Ježiš džanelas, hoj avľa leskeri ora, hoj te predžal andral kada svetos ko Dad. A vaš oda hoj kamelas peskeren, so sas pro svetos, presikaďa lenge baro kamiben. 2 Rači paš o chaben, imar thoďa o beng andro jilo le Judašiske, so sas o čhavo le Šimonoskero Iškarijotskero, hoj les te del andre. 3 No o Ježiš džanelas, hoj leske diňa o Dad savoro andro vasta, hoj avľa le Devlestar a džal ko Del. 4 Uščiľa pašal o chaben, čhiďa tele o uprune gada a iľa e leketa a phandľa la pašal peste. 5 Paľis čhiďa o paňi andro lavoris, chudňa te thovel o pindre le učeňikenge a khoselas la leketaha, so sas phandľi pašal leste. 6 Sar avľa paš o Šimon Peter, phenďa leske o Peter: “Rajeja, tu mange thoves o pindre?” 7 O Ježiš leske odphenďa: “Oda, so me kerav, tu akana na achaľos, ale paľis achaľoha.” 8 O Peter leske phenďa: “Šoha tuke na domukava, hoj mange te thoves o pindre!” Ale o Ježiš leske odphenďa: “Te tuke na thovava o pindre, na aveha buter miro učeňikos.” 9 Pre oda leske o Šimon Peter phenďa: “Rajeja, na ča mire pindre, ale the o vasta the o šero.” 10 O Ježiš leske phenďa: “Oda, ko pes thoďa, oleske kampel te thovel ča o pindre, bo imar hino calo žužo. The tumen san žuže, ale na savore.” 11 Bo džanelas oles, so les dela andre, vaš oda phenďa: “Na savore san žuže.” 12 Pal oda, sar lenge thoďa o pindre, iľa peskere gada a pale peske bešľa a phenďa lenge: “Achaľiľan, so tumenge kerďom? 13 Tumen man vičhinen Učiťeľina the Rajeja a mište phenen, bo me som. 14 Akor te me, tumaro Raj the Učiťeľis, tumenge thoďom o pindre, ta the tumen thoven o pindre jekh avreske. 15 Me tumenge sikaďom sar te kerel, hoj the tumen te keren avke, sar me. 16 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj o sluhas nane bareder sar leskero raj, aňi oda so sas bičhado nane bareder sar oda, ko les bičhaďa. 17 Te oda džanen, bachtale san te oda the keren. 18 Na vakerav pal tumende savorende, me džanav kas mange avri kidňom, ale hoj pes te ačhel oda so hin pisimen: ‘Oda, so manca chal o maro, chudňa pre ma te džal.’ 19 Phenav tumenge oda akana, hoj paľis sar pes oda ačhela, te pačan hoj me som. 20 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko prilel oles, kas me bičhavava, man prilel a ko man prilel, prilel oles, ko man bičhaďa.”

  O Ježiš phenel anglal avri, hoj les dena andre

  21 Sar oda vakerelas o Ježiš, sas leske phares pro jilo a phenďa lenge phundradones: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj jekh tumendar man dela andre.” 22 Akor o učeňika dikhenas jekh pre aver a na achaľonas, hoj pal kaste vakerel. 23 Jekh leskere učeňikendar, saves o Ježiš rado dikhelas, bešelas paš o skamind igen pašes paš o Ježiš. 24 O Šimon Peter leske sikaďa, hoj te phučel, ko hin oda pal kaste vakerel. 25 Oda učeňikos geľa mek pašeder paš o Ježiš a phučľa lestar: “Rajeja, ko hin oda?” 26 O Ježiš odphenďa: “Oda, kaske me cinďarava o maro a podava leske.” Cinďarďa o maro a diňa le Judašiske, čhaske le Šimonoskere Iškarijotskere. 27 Takoj soča iľa o Judaš o maro, avľa andre leste o Satan. Akor leske o Ježiš phenďa: “Oda so keres, ker sigo.” 28 Ale ňiko lendar, so bešenas pašal o skamind, na achaľile soske leske oda o Ježiš phenďa. 29 Bo džanenas, hoj le Judašiste hin o gonoro le lovenca a vaš oda peske varesave učeňika gondoľinenas, hoj leske phenel: “Dža, cin oda, so kampel pro inepos, abo de vareso le čoren.” 30 Sar iľa o Judaš o maro, geľa avri. A sas rat.

  O nevo prikazaňie

  31 Sar o Judaš geľa avri, phenďa o Ježiš: “Akana hin oslavimen o Čhavo le manušeskero a o Del hin oslavimen andre leste. 32 A te hin o Del oslavimen andre leste, the o Del les oslavinela korkoro andre peste a takoj les oslavinela. 33 Čhave mire, imar na avava but tumenca. Rodena man a avke sar phenďom le Židenge, avke the tumenge akana phenav, hoj ode kaj me džav, tumen našči aven. 34 Nevo prikazaňie tumen dav, hoj jekh avres te kamen. Avke sar me tumen kamavas, avke the tumen kamen jekh avres. 35 Pal oda prindžarena savore, hoj san mire učeňika, te ela o kamiben maškar tumende.”

  O Raj phenel le Peteriske anglal, so kerela

  36 O Šimon Peter leske phenďa: “Rajeja, kaj džas?” O Ježiš leske odphenďa: “Kaj me džav, ode pal ma akana našči aves, ale paľis pal ma aveha.” 37 O Peter leske phenďa: “Rajeja, soske našči džav akana pal tu? Me o dživipen vaš tu dava!” 38 O Ježiš leske odphenďa: “Tu vaš ma o dživipen deha? Čačes, čačes phenav tuke, hoj medik o kohutos giľavela, tu imar trival pheneha, hoj man na prindžares.”
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)