Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
List Kolosanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  O Pavol paľikerel le Devleske

  1 Me o Pavol, le Devleskera voľatar o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, the o phral o Timoteus, 2 pisinas le sentnenge the le pačivale phralenge andro Ježiš Kristus, so hine andro foros Kolosea: o lačhipen tumenge the o smirom le Devlestar, amare Dadestar. 3 Furt sar pes vaš tumenge modľinas, paľikeras vaš tumenge le Devleske, amare Rajeskere le Ježišoskere Kristoskere Dadeske. 4 Šunďam pal tumaro pačaben andro Ježiš Kristus the pal o kamiben so tumen hin kije savore sentne, 5 vaš oda, bo džanen so tumen užarel a so hin garudo prekal tumende andro ňebos, bo imar pal oda šunďan mek sigeder andre oda lav so hin čačipen, andro evaňjelium 6 so avľa ke tumende. Pal calo svetos anel oda evaňjelium ovocje a barol avke sar the maškar tumende. A barol ole dživesestar kanastar šunďan a prindžarďan le Devleskero lačhipen avke sar oda čačes hin. 7 Avke sar oda sikľiľan le Epafrasistar, saves amen kamas a služinel jekhetane amenca. Ov hino pačivalo služobňikos le Kristoskero prekal tumende. 8 Ov amenge vakerelas the pal tumaro kamiben andro Duchos. 9 Vaš oda the amen, ole dživesestar sar oda šunďam, pes na preačhas vaš tumenge te modľinel. Mangas, hoj te prindžaren savoro goďaveripen the savori duchovno goďi a savoro so ov kamel. 10 A hoj te phiren avke sar tumendar oda o Raj kamel, hoj leske te aven andre savoreste pre dzeka, te anen o ovocje andre savore lačhe veci so kerena a hoj furt buter a buter te prindžaren le Devles. 11 A mangas, hoj tumen te del savori zor peskera slavakera zoratar, hoj te birinen te zľidžal, te ľikeren avri a te el tumen o radišagos. 12 Paľikeren le Dadeske, hoj amendar kerďa ajsen hoj amen šaj chudas oda so o Del pripravinďa prekal peskere sentne andro kraľišagos le svetloskero. 13 Ov amen cirdňa avri andral e zor le kaľipnaskeri a prethoďa andro kraľišagos peskere kamibnaskere Čhaskero, 14 savo amen zachraňinďa a amare bini hine odmukle. 15 Andro Kristus dikhľam le Devles, saves našči te dikhel. Ov hino upral savoreste the anglal savoreste so hin kerdo. 16 Bo prekal o Kristus hin kerdo savoro so hin andro ňebos the so hin pre phuv, oda so dičhol the oda so na dičhol: či o duchengere zora, vaj o raja, či o kraľa, vaj ola so vareso ľidžan. Sa hin kerdo lestar a prekal leste. 17 O Ježiš sas anglal savoreste a savoro ľikerel a ačhel andre leste. 18 Ov hino o šero le ťeloske, la khangerake, o ešebno so uščiľa andral o meriben, hoj te avel andre savoreste ešebno. 19 Bo le Devleske sas pre dzeka hoj te dživel savoreha andre peskero Čhavo 20 a prekal leste te anel pale peske savore veci. A anďa o smirom savoreske so hin pro ňebos the pre phuv, prekal leskero rat so čuľiľa avri pro kerestos. 21 Tumen sanas varekana dur le Devlestar a tumare gondoľišagoha sanas ňeprijaťeľa le Devleskere, ole nalačhe vecenca so kerenas. 22 No akana tumen anďa pale ke peste, akor sar ov muľa andro manušeskero ťelos, vaš oda hoj tumen te ačhavel anglal peste sentnen, žužen the bi o binos. 23 No oda akor, te ľikerena avri a te ačhena zoraha andro pačaben. A te tumen na visarena het olestar so tumen užarel, pal soste šunďan andro evaňjelium, savo pes vakerel savorenge tel o ňebos. Me, o Pavol ačhiľom leskero služobňikos. 24 Akana radisaľuvav hoj šaj cerpinav vaš tumenge a šaj ľidžav the me pre miro ťelos vareso olestar so o Kristus cerpinďa vaš leskero ťelos, so hin e khangeri. 25 Me ačhiľom o služobňikos la khangerakero, avke sar oda o Del kamelas. A diňa man andre kadi buči prekal tumaro lačho, hoj te vakerav calo lav le Devleskero, 26 o garuďipen so sas but berša garudo savore manušenge so dživenas anglal amende, ale akana sas sikado leskere sentnenge. 27 Lenge o Del kamňa te del te džanel so hin oda šukar garudo barvaľipen, so les hin prekal o narodi. Oda garuďipen hin o Kristus andre tumende, vaš oda šaj užaren, hoj chudena vareso le Devleskere šukaribnastar. 28 Pal leste vakeras a das goďi savore manušen a sikavas savoren o goďaveripen, vaš oda hoj te bararas avri savoren andro Kristus. 29 Vaš oda man marav a kerav sa leskera zoraha, so hin andre ma.
  List Kolosanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)