Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Skutky apoštolov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  1 Lačho Teofilona, ešebno kňižka pisinďom pal savoreste, so chudňa anglunestar o Ježiš te kerel the te sikavel, 2 dži andre oda džives, sar sas upre ilo andro ňebos. Angle oda diňa prekal o Sentno Duchos o prikazaňia le apoštolenge, saven peske kidňa avri. 3 Saranda džives pal leskero meriben pes lenge o Ježiš sikavelas avke, hoj te džanen, hoj dživel. Dikhle les a vakerelas lenca pal o Devleskero kraľišagos. 4 Sar mek sas lenca jekhetane, prikazinelas lenge: “Na džan het andral o Jeruzalem, ale užaren pre oda daros, pal savo tumenge vakeravas, hoj o Dad dela. 5 O Jan bolelas le paňeha, ale tumen avena bolde le Sentne Duchoha, imar pal o nabut dživesa.”

  O Ježiš Kristus džal andro ňebos

  6 No sar pes zgele, phučle le Ježišostar: “Rajeja, či kames akana pale te ačhavel o kraľišagos le Izraeloske?” 7 Ov lenge odphenďa: “Oda nane tumari veca te džanel kana, the te prindžarel o časi ( o idei), save peske o Dad kerďa andre peskeri zor. 8 Ale avela pre tumende o Sentno Duchos, prilena leskeri zor a avena mire švedki andro Jeruzalem the pal caľi Judsko the andre Samarija a paľis the dži andro posledno agor la phuvake.” 9 Pal kala lava sas angle lengere jakha hazdlo upre a on dikhenas pre leste, medik les e chmara na iľa het. 10 Andre oda, sar dikhenas pro ňebos, jekhvareste paš lende ačhile duj murša urde andro parne gada, 11 a phende: “Muršale andral e Galileja, so kade ačhen a dikhen pro ňebos? Kada Ježiš, savo sas tumendar upre ilo andro ňebos, avela pale avke, sar les dikhľan te džal andro ňebos.” 12 Paľis gele pale andro Jeruzalem, pal o verchos savo pes vičhinel Olivovo, so hin pašes paš o Jeruzalem, vaj jekh kilometros. 13 Sar doavle andro foros, gele andro upruno baro kher, kaj bešenas o Peter, o Jakob, o Jan, o Andrej, o Filip, o Tomaš, o Bartolomeus, o Matuš, o Jakob le Alfeoskero, o Šimon Zelota, so les vičhinenas Horlivec the o Judaš le Jakoboskero. 14 Kala savore sas jekhetane andro modľitbi le džuvľenca the la Mariaha, le Ježišoskera daha, the leskere phralenca.

  Avri kidle le Matej apoštoloske

  15 Andre ola dživesa uščiľa o Peter maškar savore učeňika (a sas ode vaj šel the biš (120) manuša) a phenďa: 16 “Muršale, phralale, mušinďa pes te ačhel oda, so hin pisimen, so imar anglal phenďa o Sentno Duchos prekal o David pal o Judaš, so ľidžalas olen, so zaphandle le Ježiš. 17 Bo o Judaš sas jekh amendar a služinelas amenca jekhetane.” 18 (Vaš ola love so chudňa vaš oda, hoj diňa andre le Ježiš, peske cinďa maľa. Pal oda peľa tele šereha a phariľa avke, hoj savoro andral leste avľa avri. 19 A dodžanle pes olestar savore manuša, so bešen andro Jeruzalem. Vaš oda pes vičhinel odi maľa andre lengeri čhib Akeldama, so hin, Le rateskeri maľa.) 20 “Bo andro Žalmi hin pisimen: ‘Mi ačhel leskero kher omuklo a ňiko ode te na bešel!’ A avrether:‘Leskeri služba, mi prelel aver!’ 21 Vaš oda kampel ole muršendar jekhes avri te lel, so sas amenca calo časos ( ideos), medik sas o Ježiš maškar amende a phirelas amenca. 22 A sas amenca akorestar, sar sas boldo o Ježiš le Janostar, až dži andre oda džives, sar sas amendar upre ilo. Oda murš mi svedčinel amenca, hoj o Ježiš uščiľa andral o meriben.” 23 Avke ačhade duje dženen, le Jozef Barsabaš (so les vičhinenas Čačipnaskero) the le Matej. 24 Paľis pes kavke modľinenas: “Rajeja, tu so prindžares o jile savore manušenge, tu amenge sikav saves kale dujendar tuke kidňal avri, 25 hoj te zalel e služba the o apoštolstvo andral savo o Judaš odgeľa, pre peskero vlastno than.” 26 Avke len dine losi a o losos peľa pro Matej, savo sas imar rachimen maškar o dešujekh apoštola.
  Skutky apoštolov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)