Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ

  1 Dávidov chválospev. (alef) Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu na večné veky.145,1 Kumránska verzia žalmu opakuje po každom verši: Hospodin je požehnaný a jeho meno je požehnané na večné veky. (bét) 2 Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. (gimel) 3 Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.145,3 Jób 5,9; Ž 96,4; 147,5; Rim 11,33 (dalet) 4 Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky.145,4 Iz 38,19 (hé) 5 Úchvatnú slávu tvojej veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. (vav) 6 Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. (zajin) 7 Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. (chét) 8 Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný.145,8 Ex 34,6n; Nm 14,18; Ž 86,5.15 (tét) 9 Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami.145,9 Ž 100,5; Nah 1,7; Múd 11,22-26 (jód) 10 Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní.145,10 Ž 19,2 (kaf) 11 Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, (lamed) 12 aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. (mém) 13 Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.145,13 Ž 146,10; 1Tim 1,17145,13 Var. + (nún) Hospodin je verný vo všetkých svojich slovách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (samech) 14 Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených.145,14 Ž 146,8 (ajin) 15 Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas.145,15 Ž 104,27; 136,25 (pé) 16 Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije.145,16 Ž 104,21; 147,9 (cadé) 17 Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (kóf) 18 Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.145,18 Dt 4,7 (réš) 19 Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. (šín) 20 Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí.145,20 Ž 31,24; 97,10 (tav) 21 Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu …na večné veky145,21 Toto sú slová pravdepodobne zo záveru refrénu (porov. pozn. k v. 1)..
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)