Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Ámos
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  Záložky

  1 Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Uziju a za čias izraelského kráľa Járobeáma, syna Jóášovho, dva roky pred zemetrasením.

  Boží súd nad susednými národmi

  2 I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pastierov vädnú, vrchol Karmelu usychá. 3 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Damasku - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože mlátili Gileád železnými cepmi. 4 Zošlem oheň na dom Chazáélov, ten strávi paláce Benhadada. 5 Rozlámem závoru Damasku, vyhubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žezla Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôjde sýrsky národ - hovorí Hospodin. 6 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Gazy - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože všetkých odvliekli do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu. 7 Zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žezla Aškalónu, siahnem rukou na Ekrón a zhynie zvyšok Filištíncov - hovorí Hospodin, Pán. 9 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Týru - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože vydali všetkých napospas Edómu a nepamätali na bratskú zmluvu. 10 Zošlem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce. 11 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Edómu - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože mečom stíhal svojho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval naveky. 12 Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Bocry. 13 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Ammóncov - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili územie. 14 Zapálim oheň na hradbách Rabby, ten strávi jej paláce - za bojového pokriku v deň bitky, za búrky v deň povíchrice. 15 Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hospodin.
  Ámos
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)