Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Prvá kniha Kráľov

Výber kapitoly

Záložky

Roháčkov preklad
22 A Júda robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a popudzovali ho k žiarlivosti nad všetko to, čo činili ich otcovia, svojimi hriechami, ktorými hrešili. 23 Lebo aj oni si nastaväli výšin a modlárskych stĺpov a narobili si hájov na každom vysokom brehu a pod každým zeleným stromom. 24 I zasvätení bohyni smilstva boli v zemi. Robili podľa všetkých ohavností pohanov, ktorých vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 25 A stalo sa piateho roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu 26 a pobral poklady domu Hospodinovho i poklady domu kráľovho, a pobral všetko; pobral i všetky zlaté štíty, ktorých narobil Šalamún.
Ekumenický preklad
Aj zasvätení smilníci boli v krajine. Napodobňovali všetky ohavnosti národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraela.14,24 Dt 23,18; 1Krľ 15,12; 2Krľ 23,7
Katolícky preklad
Dokonca boli v krajine aj zasvätenci. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov.
Roháčkov preklad
I zasvätení bohyni smilstva boli v zemi. Robili podľa všetkých ohavností pohanov, ktorých vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových.
Evanjelický preklad
V krajine boli aj zasvätenci smilného modlárstva. Páchali ohavnosti ako všetky národy, ktoré Hospodin zapudil spred Izraela.
Botekov preklad
Aj zasvätenci modlárskeho smilstva boli v krajine. On napodobňoval všetky ohavnosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal pred tvárou Izraela.

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)