Nastavenia
Evanjelium podľa Matúša

Výber kapitoly

Záložky

Ekumenický preklad
8 Asáf splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Jorám splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jotáma, Jotám splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, 10 Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil Jechonju a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela,
Ekumenický preklad
Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,
Katolícky preklad
Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,
Roháčkov preklad
Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;
Evanjelický preklad
Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,
Botekov preklad
Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,
Rómska Nová zmluva
o Ezechijaš sas dad le Manasesiske, o Manases sas dad le Amonoske a o Amon sas dad le Jozijašiske.
Pravoslávny preklad evanjelií
Ezekía splodil Manasíu, Manasía splodil Amóna, Amón splodil Josíu,

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

Candle biblický atlas

Rodinná Biblia v Slovenskom ekumenickom preklade

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo

Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)