Nastavenia
Evanjelium podľa Matúša

Výber kapitoly

Záložky

Ekumenický preklad
5 Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, 6 Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, 7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Asáfa, 8 Asáf splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Jorám splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jotáma, Jotám splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju,
Ekumenický preklad
Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Asáfa,
Katolícky preklad
Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu,
Evanjelický preklad
Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa,
Roháčkov preklad
Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;
Botekov preklad
Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Asu,
Rómsky preklad
O Šalamun sas dad le Roboamoske, o Roboam sas dad le Abijašiske, o Abijaš sas dad le Azaske,

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Biblia slovenská, Roháček, rodinná

Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo