Biblia v slovenskom posunkovom jazyku

Preklad vybraných biblických príbehov je súčasťou projektu "Božie Slovo pre slovenských nepočujúcich", ktorý začala
realizovať Slovenská biblická spoločnosť v roku 2017.

Viac informácií o projekte

Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

Biblia slovenská, Roháček, rodinná

Biblia rozpráva o Ježišovi, Lloyd-Jones

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

Projekty Vydavateľstvo