Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

  Záložky

  Babylonská veža

  1 Všetci hovorili tým istým jazykom a tými istými slovami. 2 Keď sa ľudia pohli na východ, našli v kraji Šinear údolie a usadili sa tam. 3 Povedali jeden druhému: "Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehla im slúžila namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom si povedali: "Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol prenikne nebesia! Urobme si meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi!" 5 Jahve zostúpil, aby videl mesto a vežu, ktorú ľudia stavali. 6 Jahve povedal: "Hľa! Všetci sú jeden ľud a hovoria tým istým jazykom a takýto je začiatok ich podnikania! Teraz im už nebude nič nemožné, čo si zaumienia vykonať. 7 Poďme! Zostúpme! A pomäťme tam ich reč, aby už jedni druhým nerozumeli." 8 Jahve ich rozptýlil po celej zemi a oni prestali stavať to mesto. 9 Preto mu dali meno Bábel, lebo práve v ňom Jahve zmiatol reč všetkým obyvateľom zeme a odtiaľ ich rozptýlil po celom povrchu zeme.

  Patriarchovia po potope

  10 Toto je Semovo potomstvo: Keď mal Sem sto rokov, dva roky po potope, splodil Arpakšada. 11 Po narodení Arpakšada žil Sem päťsto rokov a splodil ešte synov a dcéry. 12 Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha. 13 Po narodení Šelacha žil Arpakšad štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ebera. 15 Po narodení Ebera žil Šelach štyristotri rokov a splodil synov a dcéry. 16 Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega. 17 Po narodení Pelega žil Eber štyristotridsať rokov a splodil synov a dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reua. 19 Po narodení Reua žil Peleg dvestodeväť rokov a splodil synov a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, splodil Seruga. 21 Po narodení Seruga žil Reu dvestosedem rokov a splodil synov a dcéry. 22 Keď mal Serug tridsať rokov, splodil Nachora. 23 Po narodení Nachora žil Serug dvesto rokov a splodil synov a dcéry. 24 Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha. 25 Po narodení Teracha žil Nachor stodevätnásť rokov a splodil synov a dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov, splodil Abrama, Nachora a Harana.

  Terachovo potomstvo

  27 Toto je Terachovo potomstvo: Terach splodil Abrama, Nachora a Harana. Haran splodil Lota. 28 Haran zomrel za prítomnosti svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v chaldejskom Ure. 29 Abram i Nachor sa oženili. Abramova žena sa menovala Saraj; Nachorova žena sa menovala Milka, bola to Haranova dcéra, Haran bol otcom Milky a Jisky. 30 Saraj však bola neplodná, nemala deti. 31 Terach vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota, Haranovho syna, i svoju nevestu Saraj, Abramovu ženu. Vyviedol ich z chaldejského Uru, aby išli do Kanaánskej krajiny. Ale keď došli do Charanu, usadili sa tam. 32 Terach žil dvestopäť rokov, potom zomrel v Charane.
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)