Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

  Záložky

  Povolanie Abraháma

  1 Jahve povedal Abramovi: "Opusť svoju krajinu, svojich príbuzných a dom svojho otca a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno; a ty budeš požehnaním! 3 Požehnám tých, čo budú teba žehnať, zavrhnem tých, čo budú teba preklínať. V tebe budú požehnané všetky rody zeme." 4 A tak Abram odišiel, ako mu povedal Jahve, a Lot odišiel s ním. Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď opustil Charan. 5 Abram vzal svoju ženu Saraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, ktorý nadobudli, a všetky osoby, ktoré získali v Charane, a dali sa na cestu do Kanaánskej krajiny a došli do nej. 6 Abram prešiel krajinou až k posvätnému miestu Sichem, k Moreho dubu. Vtedy boli v krajine Kanaánci. 7 Jahve sa zjavil Abramovi a povedal: "Tvojmu potomstvu dám túto krajinu." A tam Abram postavil oltár Jahvemu, ktorý sa mu zjavil. 8 Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan, majúc Betel na západe a na východe Aj. Tam postavil oltár Jahvemu a vzýval jeho meno. 9 Potom Abram tiahol od táboriska k táborisku do Negebu.

  Abrahám v Egypte

  10 V krajine nastal hlad a Abram zišiel do Egypta, aby tam býval, lebo hlad ťažko doliehal na krajinu. 11 Keď sa chystal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: "Pozri, viem, že si žena krásna na pohľad. 12 Keď ťa Egypťania uvidia, povedia si: ‚To je jeho žena,‘ mňa zabijú a teba nechajú nažive. 13 Hovor, že si moja sestra, aby sa mi pri tebe viedlo dobre a aby som kvôli tebe zostal nažive." 14 Skutočne, keď prišiel Abram do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi krásna žena. 15 Videli ju aj faraónovi hodnostári a vychvaľovali ju faraónovi; a ženu odviedli do jeho paláca. 16 Faraón kvôli nej s Abramom dobre nakladal: mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. 17 Ale Jahve postihol faraóna a jeho dom ťažkými ranami pre Abramovu ženu Saraj. 18 Faraón si predvolal Abrama a povedal: "Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? 19 Prečo si povedal: ‚To je moja sestra!‘ takže ja som si ju vzal za ženu? Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!" 20 Faraón ho zveril mužom, ktorí vyprevadili na hranice jeho i jeho ženu a všetko, čo mal.
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)