Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

  Záložky

  Kain a Ábel

  1 Človek poznal Evu, svoju ženu; ona počala a porodila Kaina a povedala: "Z vôle Jahveho som získala muža." 2 Dala tiež život Kainovmu bratovi Ábelovi. Ábel sa stal pastierom oviec a Kain obrábal pôdu. 3 Prišiel deň, keď Kain priniesol niečo z plodov zeme ako obetu Jahvemu; 4 a Ábel tiež priniesol niečo z prvorodených oviec svojho stáda, a to z najtučnejších. Jahve priaznivo prijal Ábela a jeho obetu. 5 Ale Kaina a jeho obetu Boh neprijala a Kaina to nahnevalo a mal zamračenú tvár. 6 Jahve povedal Kainovi: "Prečo si rozhnevaný a prečo máš zamračenú tvár? 7 Ak dobre konáš, môžeš zdvihnúť hlavu, ale ak nekonáš dobre, pri dverách ti číha hriech ako zviera dychtiace po tebe; budeš ho vedieť skrotiť?" 8 Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Poďme von!" Keď boli na poli, Kain sa vrhol na svojho brata Ábela a zabil ho. 9 Jahve povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odpovedal: "Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?" 10 Jahve povedal: "Čo si to urobil? Počúvaj, ako krv tvojho brata Ábela kričí ku mne zo zeme! 11 Teraz budeš prekliaty a vyhnaný z úrodnej pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá úrodu: budeš blúdiacim tulákom po zemi." 13 Vtedy povedal Kain Jahvemu: "Môj trest je príliš ťažký. 14 Pozri! Ty ma dnes vyháňaš z úrodnej pôdy, musím sa skrývať pred tvojou tvárou a budem blúdiacim tulákom po zemi: a ktokoľvek ma stretne, môže ma zabiť." 15 Jahve mu odpovedal: "Nie. Ak niekto zabije Kaina, pritiahne na seba sedemnásobnú pomstu." A Jahve poznačil Kaina znakom, aby ho prvý, kto ho stretne, nezabil. 16 Kain odišiel z prítomnosti Jahveho a usídlil sa v krajine Nod, na východ od Edenu.

  Kainovo potomstvo

  17 Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Henocha. Vystaval mesto, ktoré nazval Henoch, podľa svojho syna. 18 Henochovi sa narodil Irad a Irad splodil Mechujaela a Mechujael splodil Metušaela a Metušael splodil Lamecha. 19 Lamech si vzal dve ženy: prvá sa menovala Ada, druhá sa menovala Cilla. 20 Ada porodila Jabala: on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a majú stáda. 21 Meno jeho brata bolo Jubal, on je praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale. 22 Cilla zase porodila Tubal-Kaina: on je praotcom všetkých kováčov medeného a železného náradia; Tubal-Kainova sestra bola Naama. 23 Lamech povedal svojim ženám:"Ada a Cilla, počujte môj hlas, Lamechove ženy, počúvajte moju reč: zabil som muža za jediné zranenie a dieťa za jedinú modrinu. 24 Ak bude Kain pomstený sedemkrát, tak Lamech sedemdesiatsedemkrát."

  Set a jeho potomstvo

  25 Adam znovu poznal svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Set, lebo, ako povedala, "Boh mi dal ďalšieho potomka namiesto Ábela, lebo toho Kain zabil." 26 Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Ten prvý vzýval Jahveho meno.
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)