Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Prísloví
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Kráľova myseľ je v rukách Jahveho ako potôčik, obracia ju, kam sa mu zachce. 2 V očiach človeka všetko jeho správanie môže byť správne, ale posudzuje ľudského ducha. 3 Viesť statočný život a uplatňovať právo v očiach Jahveho platí viac ako obety. 4 Povýšenecký pohľad a srdce naduté, pre zlých znak šťastia, vskutku sú iba hriechom. 5 Usilovný človek najprv rozmýšľa a vždy nachádza zisk, kto má naponáhlo, iba núdzu. 6 Získať bohatstvo klamstvom je márny sen ľudí, čo hľadajú smrť. 7 Násilie bezbožných zmetie ich samých, lebo sa priečia žiť podľa Božieho zákona. 8 Krivolaká je životná cesta zločinného človeka, skutky nevinných sú priame. 9 Lepšie bývať v kútiku v podstreší, ako s hašterivou ženou v jednej domácnosti. 10 Zlý je upriamený na zlé, v jeho očiach blížny nenájde milosť. 11 Keď nespratníka trestajú, neskúsený sa umúdri; keď vidí, že múdry má úspech, zmúdrie ešte viac. 12 Dom zlého pozoruje Spravodlivý, zlých vrhá do záhuby. 13 Kto si uši zapcháva na krik chudobného, aj sám bude kričať, ale neozve sa nikto. 14 Tajný dar utíši hnev, darček pod rukou prudkú zlosť. 15 Spravodlivý súd teší dobrého, zločincov napĺňa hrôzou. 16 Kto opúšťa rozumné správanie, medzi mŕtvymi bude spočívať. 17 Kto ľúbi rozkoše, bude trieť biedu, nezbohatne nikdy, kto rád víno a bohaté jedlo. 18 Zlý slúži ako výkupné za spravodlivého, za čestného človeka zradný. 19 Lepšie bývať v pustom kraji ako s hašterivou a nevrlou ženou. 20 Múdry má dom plný vzácnych a drahých vecí, hlúpy všetko premárni. 21 Vytrvaj v dobrých mravoch a statočnosti, nájdeš život a poctu. 22 Múdry sa dostane do mesta plného vojska, podkope jeho silu a sebadôveru. 23 Kto si stráži ústa a jazyk, stráži sám seba pred mrzutosťami. 24 Namyslený človek je nespratný, meno má bezočivec, vo všetkom si počína pyšne a nedočkavo. 25 Túžby umoria leňocha na smrť, lebo sa mu ruky štítia roboty, 26 po celý deň jeho túžby vychádzajú nazmar, zatiaľ spravodlivý dáva a nikoho neodmieta. 27 Obety, čo prinášajú zlí, sú Jahvemu odporné, najmä ak ich obetujú so zločinným úmyslom. 28 Falošný svedok zhynie. Kto správne počúva, bude hovoriť naveky. 29 Zlý má vyzývavé vystupovanie, statočný človek sa správa skromne. 30 Niet múdrosti, niet učenosti, niet rady, ktoré by premohli Jahveho! 31 Už osedlali kone pred bitkou, ale víťazstvo patrí Jahvemu.
 • Kniha Prísloví
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)