Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Rút
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  1 Potom jej povedala jej svokra Noemi: "Dcéra moja, chcem ti vyhľadať domov, kde by si sa cítila dobre. 2 Tak teda: náš príbuzný Booz, s ktorého slúžkami si pracovala, tejto noci previeva jačmeň na humne. 3 Umy sa, natri sa voňavkou, zahaľ sa do svojho plášťa a choď na humno, ale nedaj sa mu poznať, kým neprestane jesť a piť. 4 Keď si ľahne, všimni si miesto, kde si ľahne; potom príď, odkry prikrývku pri jeho nohách a ľahni si. On ti potom povie, čo máš robiť." 5 Rút jej odpovedala: "Urobím všetko, čo mi kážeš." 6 Potom zišla na humno a urobila všetko, čo jej prikázala svokra. 7 Booz jedol a pil a potom v dobrej nálade išiel spať na okraj hŕby obilia. Vtedy prišla Rút celkom tíško, uvoľnila si kúsok miesta pri jeho nohách a ľahla si. 8 O polnoci sa striasol od chladu, obrátil sa a videl nejakú ženu ležať pri svojich nohách. 9 Spýtal sa: "Kto si?" Odpovedala: "Som Rút, tvoja slúžka. Rozostri okraj svojho plášťa na svoju slúžku, lebo máš právo výkupu." 10 On jej povedal: "Nech ťa Jahve požehná, dcéra moja. Tento druhý skutok lásky, ktorý konáš, je ešte lepší ako ten prvý, lebo si nevyhľadávala mládencov, ani chudobných, ani bohatých. 11 Teraz sa však neboj, dcéra moja. Urobím všetko, čo si žiadaš, lebo všetok ľud v bráne môjho mesta vie, že si čnostná žena. 12 A teraz, je pravda, že ja mám právo výkupu, ale je ešte bližší príbuzný, ako som ja. 13 Prenocuj tu a ak ráno bude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo, dobre, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja. Ako že žije Jahve! Zostaň tu až do rána." 14 A tak zostala ležať pri jeho nohách až do rána. Potom vstala skôr, ako môže človek rozoznať človeka; on si povedal: "Nech sa nedozvedia, že táto žena prišla na humno." 15 Potom dodal: "Daj sem plášť, ktorý máš na sebe, a podrž ho!" Podržala ho a on jej nameral šesť mier jačmeňa a naložil jej to. A ona sa vrátila do mesta. 16 Keď Rút došla ku svojej svokre, tá sa jej pýtala: "Ako si pochodila, dcéra moja?" Rút jej porozprávala všetko, čo jej urobil ten človek. 17 Povedala: "Týchto šesť mier jačmeňa mi dal so slovami: ‚Nemôžeš sa vrátiť naprázdno ku svojej svokre.‘" 18 Noemi jej povedala: "Len vyčkaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí. Ten muž neustane, kým túto vec dnes nedokončí."
 • Kniha Rút
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)