Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  1 V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ, kázal v Judskej púšti 2 a hovoril: Kajajte sa, lebo sa priblížilo Kráľovstvo nebeské! 3 On je totiž ten, ktorého zvestoval prorok Izaiáš, keď hovoril: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte Mu chodníky! 4 Samotný Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Za pokrm mal kobylky a med divých včiel. 5 Vtedy prichádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, celého Judska a celého okolia Jordánu. 6 Boli ním krstení v Jordáne a pri tom vyznávali svoje hriechy. 7 Keď (Ján) videl mnohých farizejov a sadukejov, ako prichádzajú, aby ich krstil, povedal im: Plemeno vreteníc, ktože vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom (Božím)? 8 Čiňte teda skutky hodné pokánia, 9 a nezačínajte nahovárať si: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. 10 Veď aj sekera je už položená na koreň stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 11 Ja vás síce krstím vo vode na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorému nie som hoden nosiť obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si výmlat, pšenicu svoju zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. 13 Vtedy prišiel Isus z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján Mu v tom bránil a hovoril: Ja mám byť pokrstený Tebou, a Ty prichádzaš ku mne? 15 Isus mu však povedal: Nechaj teraz! Lebo tak máme splniť všetku spravodlivosť. A (Ján) Mu privolil. 16 A keď bol Isus pokrstený, ihneď vyšiel z vody, a hľa, otvorili sa Mu nebesá a (Ján) videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval sťaby holubica a prichádzal na Neho. 17 A z nebies zaznel hlas, ktorý hovoril: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)