Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Smrť Iš-bóšetova.

  1 Keď potom počul syn Saulov, že zomrel Abner v Hebrone, klesly jeho ruky, a celý Izrael sa predesil. 2 A syn Saulov mal dvoch mužov, veliteľov čiat; jednému bolo meno Baana, a meno druhému bolo Rechab. Boli to synovia Rimmona Beerótskeho, zo synov Benjaminových. Lebo aj Beerót sa počíta k Benjaminovi. 3 A Beeróťania boli utiekli do Gittaima a pohostínili a pohostínia tam až do tohoto dňa. 4 A Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na nohy. Päť rokov mal, keď prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi z Jezreela. Vtedy ho vzala jeho chôva a utekala. A stalo sa, keď sa ponáhľala utekajúc, že padol a okrivel. A bolo mu meno Mefibóšet. 5 A odíduc synovia Rimmona Beerótskeho, Rechab a Baana, vošli, keď bolo horúco na deň, do domu Iš-bóšetovho. A on ležal na posteli, jako mal obyčaj, cez poludnie. 6 A vošli ta, až doprostred domu, jako keby boli chceli brať obilie, a bodli ho do brucha. A Rechab a Baana, jeho brat, utiekli. 7 Lebo keď boli vošli do domu, ležal na svojej posteli vo svojej ložnici, a tedy bodli ho a zabili a uťali jeho hlavu. A vzali jeho hlavu a išli cestou jordánskej doliny Araby celú noc. 8 A doniesli hlavu Iš-bóšetovu k Dávidovi do Hebrona a povedali kráľovi: Hľa, tu je hlava Iš-bóšeta, syna Saulovho, tvojho nepriateľa, ktorý hľadal tvoju dušu. Ale Hospodin pomstil dnes môjho pána kráľa na Saulovi a na jeho semene.

  Dávid dá zabiť jeho vrhov.

  9 Ale Dávid odpovedal Rechabovi a Baanovi, jeho bratovi, synom Rimmona Beerótskeho, a riekol im: Ako že žije Hospodin, ktorý vykúpil moju dušu zo všetkých úzkostí, 10 že keď som toho, ktorý mi oznámil, hľa, vraj, zomrel Saul, a ktorému sa zdalo, že zvestuje radostnú zvesť, pochytil a zabil v Ciklagu, toho, ktorý chcel, aby som mu dal odmenu za jeho radostnú zvesť, 11 tým skorej potrescem smrťou bezbožných mužov, ktorí zavraždili spravedlivého muža v jeho dome na jeho posteli! A tak teraz či by som nemal pohľadávať jeho krv z vašej ruky a nemal vás odpratať zo zeme? 12 A Dávid rozkázal mládencom, a zabili ich a poutínali im ruky i nohy a povesili ich pri rybníku v Hebrone a hlavu Iš-bóšetovu vzali a pochovali v hrobe Abnerovom v Hebrone.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)