Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prorok Ámos
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  Záložky

  Ďaľšie tresty. Moáb.

  1 Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Moába a pre štvoro neodvrátim toho, pretože spálil kosti kráľa Edoma na vápno. 2 A preto pošlem oheň na Moába, a strávi paláce Kerijjóta, a Moáb zomrie v surme za vojenného kriku a za zvuku trúby. 3 A vyplienim sudcu z jeho stredu a všetky jeho kniežatá pobijem s ním, hovorí Hospodin.

  Hriechy Júdu a Izraela. Pomsta Božia.

  4 Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Júdu a pre štvoro neodvrátim toho, pretože zavrhli zákon Hospodinov a neostríhali jeho ustanovení, a zaviedly ich do bludu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia. 5 A preto pošlem oheň na Júdu, a strávi paláce Jeruzalema. 6 Takto hovorí Hospodin: Pre troje prestúpení Izraela a pre štvoro neodvrátim toho, pretože predávali spravedlivého za peniaze a núdzneho pre pár obuvi, 7 ktorí dychtia po prachu zeme na hlave chudobných a nakrivujú cestu pokorných, a k tomu i syn i jeho otec chodia ku tej istej dievke, aby poškvrňovali meno mojej svätosti. 8 A na založených rúchach sa zohýnajú vedľa každého oltára a pijú víno pokutovaných v dome svojho boha, 9 kým som ja vyhladil Amoreja zpred ich tvári, ktorého výška bola jako výška cedier, a bol mocný jako duby; no, jednako som zahladil jeho ovocie shora a jeho korene zdola. 10 A ja som vás vyviedol hore z Egyptskej zeme a vodil som vás po púšti štyridsať rokov, aby ste dedične vládli zemou Amoreja. 11 A vzbudzoval som zpomedzi vašich synov za prorokov a zpomedzi vašich mládencov za nazarejov. Alebo či nie je tak, synovia Izraelovi? hovorí Hospodin. 12 Ale vy ste napájali nazarejov vínom a prorokom ste zakazovali a vraveli: Neprorokujte! 13 Hľa, ja budem tlačiť na vás tam, kde ste, jako tlačí voz, plný snopov. 14 A zahynie útočište ľahkému čo do behu, a silný nedodá pevnosti svojej vláde, ani hrdina nezachráni útekom svojej duše, 15 a ten, kto chytá lučište, neobstojí, a ľahký čo do svojich nôh neunikne, jako ani ten, kto jazdí na koni, nezachráni útekom svojej duše. 16 Ale i ten, kto je zmužilého srdca medzi hrdinami, bude utekať nahý toho dňa, hovorí Hospodin.
 • Prorok Ámos
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)