Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prorok Ámos
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  Záložky

  Hriechy popredných v Izraelovi. Trest neúrodou.

  1 Počujte toto slovo, vy bázanské kravy, ktoré ste na vrchu Samárie a ktoré utiskujete chudobných a drtíte biednych, ktoré hovoríte svojim pánom: Dones, a budeme piť! 2 Pán Hospodin prisahal na svoju svätosť, že hľa, idú na vás dni, že vás vezmú preč za háky a to, čo zostane po vás, na rybárske udice. 3 A vyjdete trhlinami idúc každá priamo pred seba, a odvrhnete palác, hovorí Hospodin. 4 Poďte do Bét-ela a prestupujte zákon Boží, do Gilgala, rozmnožujte prestúpenia a potom ráno donášajte svoje bitné obeti, tretieho dňa svoje desiatky! 5 A kaďte z kvaseného obeť chvály a prevolajte dobrovoľné obeti, rozhláste! Lebo vy to tak radi, synovia Izraelovi, hovorí Pán Hospodin. 6 A preto som i ja vám dal čistotu zubov vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, avšak nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. 7 A preto som i ja zadržal od vás dážď, keď bolo ešte tri mesiace do žatvy, a dal som, aby pršalo na jedno mesto, a na druhé mesto som nedal pršať; jedna čiastka poľa bola zvlažená dažďom, a druhá čiastka, na ktorú nepršalo, uschla. 8 A tak sa túlaly dve, tri mestá do jedného mesta, aby sa napily vody, ale sa nenapily, čo by boly maly dosť, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. 9 Bil som vás suchom a rudou; množstvo vašich zahrád a viníc, vašich fíkov a olív požraly húsenice, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. 10 Poslal som na vás mor ako kedysi na Egypt, pobil som vašich mládencov mečom vydajúc zároveň vaše kone do zajatia a spôsobil som to, aby vystúpil smrad vašich táborov, a to do vašich nozdier, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. 11 Podvrátil som niektorých medzi vami tak, ako čo Bôh podvrátil Sodomu a Gomoru, a boli ste jako hlaveň, vytrhnutá z ohňa, a nenavrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. 12 Preto ti tak učiním, Izraelu, a preto, že ti to učiním, priprav sa vústrety svojmu Bohu, Izraelu! 13 Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor a ktorý oznamuje človekovi, čo myslí; ktorý činí rannú zoru mrákavou a kráča po výšinách zeme, Hospodin, Bôh Zástupov, je jeho meno!
 • Prorok Ámos
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)