Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27

  Záložky

  Rozdiel medzi čistým a nečistým zvieraťom.

  1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol im: 2 Hovorte synom Izraelovým a povedzte: Toto sú zvieratá, ktoré budete jesť zpomedzi všetkých zvierat, ktoré sú na zemi. 3 Všetko z hoviad, čo má rozdelené kopyto, a síce to, čo má rozdvojené kopytá a prežúva, budete jesť. 4 Iba týchto nebudete jesť z pomedzi tých, ktoré prežúvajú, a zpomedzi tých, ktoré majú rozdelené kopyto: veľblúda, lebo síce prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta; nečistým vám bude. 5 Ani králika, lebo síce tiež prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta; nečistým vám bude. 6 Ani zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta; nečistým vám bude. 7 Ani svine, lebo tá síce má rozdelené kopyto a má ho rozdvojené, ale prežúvať neprežúva; nečistou vám bude. 8 Ich mäsa nebudete jesť a ich mŕtvoly sa nedotknete: nečistými vám budú.

  Čisté vo vodách.

  9 Zpomedzi všetkých zvierat, ktoré sú vo vode, budete jesť tieto: všetko, čo má plutvy a šupiny a žije vo vodách, už či v moriach a či v riekach, tie budete jesť. 10 Ale všetko, čo nemá plutiev a šupín v moriach alebo v riekach, nech už je to jakýkoľvek hmyz vodný a jakákoľvek duša živá, ktorá žije vo vodách, ošklivými vám budú. 11 A tedy ošklivými vám budú; ich mäsa nebudete jesť a ich mŕtvoly si budete oškliviť. 12 Všetko, čo nemá plutiev a šupín a žije vo vodách, ošklivým vám bude.

  Nečistí vtáci.

  13 A z vtáctva budete mať tieto v ošklivosti; nebudú sa jesť, ošklivými sú. Tedy nebudete jesť orla, supa, ani noha, 14 krahulca, sokola ani jeho druhu, 15 niktorého krkavca ani jeho druhu, 16 pštrosa, sovy, čajky, jastraba ani jeho druhu, 17 bukača, krehára a kuvika, 18 ibisa, pelikána a labute, 19 bociana, volavky ani jej druhu, dudka a netopiera.

  Čistý a nečistý plaz.

  20 Zrovna tak i každý okrýdlený plaz, ktorý chodí na štyroch nohách, ošklivým vám bude. 21 Avšak zo všetkého plazu okrýdleného, ktorý chodí na štyroch nohách, budete jesť to, čo má stehienka na svojich nohách, aby na nich skákaly po zemi. 22 Tieto z nich budete jesť: kobylku, zvanú arbe, po jej druhu, salama po jeho druhu, chargola po jeho druhu a chagaba po jeho druhu. 23 Ale každý iný okrýdlený plaz, ktorý má štyri nohy, ošklivým vám bude, 24 lebo tými by ste sa poškvrňovali. Každý, kto by sa dotkol ich mŕtvoly, bude nečistý až do večera.

  Ešte iné zvieratá nečisté.

  25 I každý, kto by niesol niečo z ich mŕtvoly, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. 26 Každé hovädo, ktoré má rozdelené kopyto, ale tak, že ho nemá rozdvojené, a neprežúva, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa ich dotkol, bude nečistý. 27 A všetko, čo chodí na svojich tlapách, zpomedzi všetkých zvierat, ktoré chodia na štyroch, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa dotkol ich mŕtvoly, bude nečistý až do večera. 28 A ten, kto by niesol ich mŕtvolu, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera; nečistými vám budú. 29 Aj toto vám bude nečistým zpomedzi lezcov, ktoré lezú po zemi: krtica, myš a jašter po svojich druhoch, 30 sysel, šťúr, slimák, potkan a tchor. 31 Toto sú tie, ktoré vám budú nečistými zpomedzi všetkého, čo lezie. Každý, kto by sa ich dotkol, keď by boly mŕtve, nečistý bude až do večera. 32 A všetko, na čo by padlo niečo z nich, keď by boly mŕtve, bude nečistým. Každá nádoba z dreva alebo rúcho alebo koža alebo mech, každá nádoba alebo nástroj, ktorými sa robí nejaká práca, vloží sa do vody, a bude to nečistým až do večera a potom bude čisté.

  Rôzne nečisté neživé.

  33 A keby bola jakákoľvek nádoba z hliny, do ktorej by padlo niečo z nich, všetko, čo by bolo v nej, bude nečistým, a ju rozbijete. 34 A každé jedlo, ktoré sa jie, na ktoré by sa dostala taká voda, bude nečistým, jako i každý nápoj, ktorý sa pije, v akejkoľvek takej nádobe, bude nečistým. 35 A všetko tedy, na čo by padlo niečo z ich mŕtvoly, nečistým bude: pec a ohnište sa rozboria; nečistými sú a budú vám nečistými. 36 Iba studňa a cisterna, nádrž vody, bude čistou; ale to, čo by sa dotklo ich mŕtvoly, bude nečistým. 37 A tiež keby padlo niečo z ich mŕtvoly na jakékoľvek semeno na siatie, ktoré sa má siať, čistým bude. 38 Ale keby sa dalo vody na semä, a vtedy by padlo naň niečo z ich mŕtvoly, nečistým vám bude.

  O zdochlinách a o plazoch.

  39 A keby zdochlo niektoré z hoviad, ktoré vám je na pokrm, ten, kto by sa dotkol jeho mŕtvoly, bude nečistý až do večera. 40 A ten, kto by jedol z jeho mŕtvoly, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera, a ten, kto by niesol jeho mŕtvolu, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. 41 A každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, ošklivým vám bude; nebude sa jesť. 42 Ničoho z toho, čo sa plazí po bruchu, ani ničoho z toho, čo lezie po štyroch, ako ani ničoho, čo má viacej nôh, nech už by to bol akýkoľvek plaz, ktorý sa plazí po zemi, nebudete ich jesť, lebo sú ošklivosťou. 43 Nezošklivujte svojich duší nijakým plazom, ktorý sa plazí, a nezanečisťujte sa nimi, a boli by ste zanečistení nimi. 44 Lebo ja som Hospodin, váš Bôh, a preto sa posvätíte a budete svätí, lebo ja som svätý, a nezanečisťujte svojich duší nijakým plazom, ktorý sa hýbe na zemi, 45 lebo ja som Hospodin, ktorý som vás vyviedol hore z Egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom, a preto budete svätí, lebo ja som svätý. 46 Toto je zákon, týkajúci sa hoviad a vtáctva a každej duše živej, ktorá sa hýbe vo vodách, ako i každej duše, ktorá sa plazí po zemi, 47 aby sa robil rozdiel medzi nečistým a čistým, medzi zvieraťom, ktoré sa jie, a medzi zvieraťom, ktoré sa nejie.
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)