Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Jakubov list
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Záložky

  Pal o pačaben the avriľikeriben

  1 O Jakob, so služinel le Devleske the le Rajeske le Ježišoske Kristoske, bičhavel paľikeriben dešuduje kmeňenge so hine rozčhide pal o svetos. 2 Phralale mire, len tumenge oda sar baro radišagos, te pre tumende avela e proba ( e skuška), 3 se džanen, hoj te ela tumaro pačaben probaľimen avri, hoj oda tumen dela avriľikeriben. 4 A tumaro avriľikeriben pes mi presikavel oleha so keren, hoj te aven žuže andro jile a lačhe andre savoreste, hoj tumenge ňič te na chibaľinel. 5 Te varekaske tumendar kampel goďi, mi mangel peske le Devlestar a ela leske diňi. Bo ov del sakones a na čhivkerel pro jakha. 6 Ale mi mangel andro pačaben a te na pochibinel. Bo oda ko pochibinel hino sar moroskeri vlna, sava tradel e balvaj a ispidel pal jekh sera pre aver. 7 Te na peske gondoľinel kajso manuš, hoj chudela vareso le Rajestar. 8 O murš, so na džanel so kamel, perel pre savore peskere droma. 9 O phral so hino čoro pes mi lašarel oleha, hoj hino upre hazdlo andro Kristus. 10 A o barvalo pal peste te na gondoľinel but, bo našľola sar e kvitka la čharakeri. 11 Bo avľa avri o kham le tačipnaha so labarel, šučarďa avri e čhar, lakeri kvitka peľa tele a lakero šukariben našľiľa. Avke perela tele the o barvalo pre peskere droma. 12 Bachtalo murš savo zľidžal e proba ( e skuška), bo te obačhela chudela odi koruna le dživipnaskeri, savi o Raj diňa lav hoj dela olen, so les kamen. 13 Ňiko te na phenel sar les cirdel pro binos: “Se oda o Del man cirdňa!” Se le Devles našči te cirdel pro nalačho a ov thiš ňikas na cirdel andro binos. 14 Ale sako hin cirdlo andro binos peskera žadoscatar, so les cirdel a vabinel. 15 A paľis e žadosca sar avel, khabňol a uľol ( narodzinel pes) o binos a o binos sar hino kerdo, anel o meriben.

  Savore lačhe veci hin le Devlestar

  16 Ma den tumenca avri te thovel mire lačhe phralale! 17 Savore lačhe veci a dojekh dokonalo daros avel upral le Dadestar, olestar so kerďa o kham the o čhon, bo ov hino furt jekh a na visarel pes avke sar o ciňos. 18 Peskera voľatar amen diňa o dživipen prekal o čačipnaskero lav, hoj te avas ešebne savorestar so kerďa! 19 Mire lačhe phralale, sako sig mi šunel, polokes mi vakerel a polokes andre choľi. 20 Bo o manuš andre choľi na kerel avke sar o Del kamel. 21 Vaš oda, čhiven tele savori mel the ostatno choľi a šukares prilen oda sadzimen lav, so šaj zachraňinel tumare dživipena. 22 Aven ola so dživen pal le Devleskero lav a na ola so ča šunen a oleha pes korkoren klaminen budžande gondoľišagoha. 23 Bo te vareko hin ajso hoj ča šunel o lav a na doľikerel les, hino sar o manuš so dikhel peskero muj andro gendalos. 24 Dikhľa pes, geľa het a takoj bisterďa savo sas. 25 Ale ko pes mište zadikhela andro dokonalo zakonos a achaľola hoj les o Del kamel oleha te oslobodzinel, ov ela bachtalo andre savoreste so kerela. Bo ov nane sar ajso manuš so šunel a bisterel, ale hino ajso so doľikerel le Devleskero lav. 26 Te pes varekaske tumendar dičhol, hoj hino pobožno a na zľikerel peske e čhib, klaminel korkoro pes a oda so kerel prekal o Raj na anel hasna. 27 Anglo Del amaro Dad hin kada pačaben žužo the bi e mel: te starinel pes pal o široti the pal o vdovi andre lengero pharipen a te na meľarel pes andre le svetoha.
  Jakubov list
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)