Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  O Ježiš hin o drom, o čačipen the o dživipen

  1 “Te na pes tumaro jilo daral! Pačan andro Del, pačan the andre ma. 2 Andre mire Dadeskero kher hin but khera, te oda na uľahas avke, phenďomas tumenge, hoj tumenge džav te pripravinel o than? 3 Sar oddžava a pripravinava tumenge o than, avava pale a lava mange tumen ke mande, hoj the tumen te aven ode, kaj som me. 4 Tumen džanen kaj me džav a the o drom džanen.” 5 O Tomaš leske phenďa: “Rajeja, na džanas kaj džas a sar šaj džanas o drom?” 6 O Ježiš leske phenďa: “Me som o drom, o čačipen the o dživipen, ňiko na avela ko Dad, ča prekal ma. 7 Te prindžarďanas man, prindžarďanas the mire Dades, ale akanastar les imar prindžaren a imar les the dikhľan.” 8 Pre oda leske o Filip phenďa: “Rajeja, sikav amenge le Dades a ela amenge dos.” 9 O Ježiš leske phenďa: “Kajci but som tumenca a na prindžarďal man, Filip? Ko man dikhľa, dikhľa le Dades a sar šaj phenes: ‘Sikav amenge le Dades?’ 10 So na pačas, hoj me som andro Dad a o Dad andre ma? O lava so tumenge me vakerav, na vakerav korkoro mandar, ale o Dad, so dživel andre mande, ov kerel ola veci. 11 Pačan mange, hoj me som andro Dad a o Dad andre mande. A te na, ta pačan mange vaš oda so kerav. 12 Čačes, čačes phenav tumenge, hoj oda ko pačal andre ma, o veci save me kerav, the ov kerela a mek the bareder sar ola kerela, bo me džav ke miro Dad. 13 Savoro so mangena andre miro nav kerava, hoj te el o Dad oslavimen andro Čhavo. 14 Te mangena vareso andre miro nav, me oda kerava.”

  Pal o Sentno Duchos

  15 “Te man kamen, doľikeren mire prikazaňia. 16 A me mangava le Dades a dela tumenge le Duchos, so tumenge pomožinela a šoha ( ňikda) tumen na omukela. 17 Ole Duchos le čačipnaskeres o svetos našči prilel, bo les na dikhel aňi les na prindžarel. Ale tumen les prindžaren, bo dživel maškar tumende a ela andre tumende. 18 Na omukava tumen, hoj te aven sar široti, bo avava ke tumende. 19 Mek sikra časos ( ideos) a o svetos man buter na dikhela, ale tumen man dikhena, vaš oda bo me dživav, the tumen dživena. 20 Andre oda džives tumen prindžarena, hoj me som andre miro Dad a tumen andre mande a me andre tumende. 21 Oda kas hin mire prikazaňia a doľikerel len, ov hin oda, ko man kamel. A oda ko man kamel, oles kamela miro Dad a the me les kamava a kerava hoj man te prindžarel.” 22 Pre oda leske o Judaš phenďa, ale na oda Iškarijotsko: “Rajeja, so pes ačhiľa, hoj tut kames amenge te del te prindžarel a na le svetoske?” 23 O Ježiš leske odphenďa: “Te man vareko kamel, doľikerela miro lav a miro Dad les kamela. A avaha ke leste a dživaha leha. 24 Oda ko man na kamel, na doľikerel mire lava. O lav so šunen, nane miro lav, ale oleskero so man bičhaďa, le Dadeskero. 25 Kada tumenge phenďom, medik somas tumenca. 26 Ale o Sentno Duchos, so tumenge andre savoreste pomožinela, saves bičhavela o Dad andre miro nav, ov tumen sikavela savoreske a leperela tumenge savoro, so tumenge phenďom. 27 Smirom tumenge mukav; miro smirom tumenge dav. Ale me les tumenge dav na avke sar kada svetos les del. Te na pes daral tumaro jilo aňi te na predaral! 28 Šunďan, hoj me tumenge phenďom: ‘Džav a pale avava ke tumende.’ Te man kamňanas, radisaľiľanas, hoj phenďom: ‘Džav ko Dad,’ bo o Dad hin bareder sar som me. 29 Phenďom tumenge oda akana, sigeder sar pes oda ačhela, hoj sar pes oda ačhela, tumen te pačan. 30 Imar na vakerava but tumenca, bo avel oda, so ľidžal kada svetos a nane les pre mande ňič, 31 ale hoj o svetos te prindžarel, hoj kamav le Dades a kerav avke sar mange Ov phenďa: uščen, džas adarik!”
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)