Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Le učeňiken užarel o pharipen

  1 “Kada tumenge phenďom vaš oda, hoj te na preačhen te pačal. 2 Čhivena tumen avri andral o sinagogi a avel e ora, sar peske gondoľinela sako ko tumen murdarela, hoj oleha služinel le Devleske. 3 Oda tumenge kerena vaš oda, bo na prindžarde aňi le Dades, aňi man. 4 Ale oda tumenge phenďom vaš oda, hoj sar odi ora avela, te na bisteren, hoj imar anglal tumenge oda phenďom. Kada tumenge ešebnovarestar na phenďom, bo somas tumenca. 5 Ale akana džav ke oda, so man bičhaďa a ňiko tumendar mandar na phučel: ‘Kaj džas?’ 6 Ale vaš oda, hoj tumenge vakerďom kala veci, o pharipen pherarďa tumaro jilo. 7 No me tumenge phenav o čačipen, hoj tumenge ela feder, te me džava het. Bo te me na džava het, o Sentno Duchos na avela ke tumende. Ale te džava het, bičhavava les ke tumende. 8 Sar ov avela, sikavela le svetoske pro binos, pro čačipen the pro sudos: 9 pro binos vaš oda, hoj na pačan andre ma; 10 pro čačipen, hoj džav ke miro Dad a imar man buter na dikhena; 11 a pro sudos, hoj oda ko ľidžal kada svetos, hin odsudzimen. 12 Mek man uľahas but so tumenge te phenel, ale akana našči zľidžan. 13 Ale sar avela ov, oda Duchos o čačipnaskero, ľidžala tumen andre dojekh čačipen, bo na vakerela korkoro pestar, ale vakerela savoro so šunel. A phenela tumenge the oda, so pes ačhela. 14 Ov man oslavinela, bo mirestar lela a phenela tumenge. 15 Sa so hin le Dades, hin miro - vaš oda phenďom, hoj mirestar lela a phenela tumenge.”

  O pharipen le učeňikengero pes visarela pro radišagos

  16 “Imar na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man, bo me džav ke miro Dad.” 17 Akor peske varesave leskere učeňika maškar peste phende: “Soske amenge phenel: ‘Na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man’? A soske phenel: ‘Me džav ko Dad’?” 18 Avke vakerenas: “Soske phenel: ‘Na predžala but’? Na džanas, so vakerel.” 19 Akor o Ježiš prindžarďa, hoj lestar oda kamle te phučel a phenďa lenge: “Pal oda phučen jekh avrestar, hoj phenďom: ‘Na predžala but a na dikhena man a pale na predžala but a dikhena man’? 20 Čačes, čačes tumenge phenav, hoj tumen rovena the hikinena a o svetos radisaľola. Tumen avena andro pharipen, ale tumaro pharipen pes visarela pro radišagos. 21 La khabňa džuvľa hin o dukha sar ločhol ( pašľol tele) bo avľa lakeri ora. Ale sar lake uľol o čhavoro, radišagostar bisterel pro dukha, bo o manuš uľiľa ( pes narodzinďa) pro svetos. 22 The tumen akana hin pharipen, ale pale tumen dikhava a tumaro jilo radisaľola a tumaro radišagos tumendar ňiko na lela. 23 Oda džives mandar imar na phučena ňič. Čačes, čačes tumenge phenav, hoj sa so mangena le Dadestar andre miro nav, dela tumen. 24 Dži akana mek na mangenas ňič andre miro nav. Mangen a chudena, hoj tumaro radišagos pes te pherarel. 25 Kada tumenge vakeravas andro podobenstva, ale avela e ora, hoj tumenge na vakerava buter andro podobenstva. Ale vakerava tumenge pal o Dad, avke hoj te achaľon. 26 Andre oda džives tumen mangena andre miro nav. Na phenav tumenge, hoj me vaš tumenge mangava le Dades, 27 bo korkoro o Dad tumen rado dikhel. Bo tumen man rado dikhenas a pačanďiľan, hoj me avľom le Devlestar. 28 Avľom khatar o Dad a avľom pro svetos. Pale omukav o svetos a džav ko Dad.” 29 Akor leske o učeňika phende: “Dikh, akana vakeres avke, hoj achaľuvas a na vakeres ňisavo podobenstvo. 30 Akana džanas, hoj džanes savoro a na kampel tuke, hoj tutar vareko te phučel. Vaš oda pačas, hoj avľal le Devlestar.” 31 O Ježiš lenge odphenďa: “Akana pačan? 32 Dikh, avel e ora a imar akana avľa, hoj dojekh tumendar denašela pal peskero drom a man mukena korkores, ale na som korkoro, bo o Dad hino manca. 33 Kada tumenge vakeravas vaš oda, hoj tumen te avel andre mande smirom. Andro svetos tumen ela pharipen, ale aven zorale, me ňerinďom ( zviťazinďom) upral o svetos.”
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)