Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Le Ježiš odsudzinde pro meriben

  1 Akor iľa o Pilat le Ježiš a diňa les te marel le bičoha. 2 O slugaďa kerde le kandrendar ( le trňendar) koruna a thode leske la pro šero. Urde les andro purpurovo plašťos 3 a avenas paš leste a phenenas: “Mi dživel o Židoviko kraľis!” A marenas les pal o šero. 4 Akor avľa o Pilat pale avri a phenďa lenge: “Dikh, anav tumenge les avri, hoj te prindžaren, hoj na arakhav pre leste ňič nalačho.” 5 Avke avľa o Ježiš avri. Pro šero les sas e koruna le kandrendar a sas urdo andro purpurovo plašťos. O Pilat lenge phenďa: “Dikhen, o manuš!” 6 Sar les dikhle o nekbareder rašaja the o služobňika, vriskinde: “Ukrižin les! Ukrižin les!” O Pilat lenge phenďa: “Len les a tumen les ukrižinen, bo me pre leste na arakhav ňič nalačho.” 7 O Židi leske odphende: “Amen hin zakonos a pal amaro zakonos mušinel te merel, bo kerelas pestar Čhavo le Devleskero.” 8 Sar šunďa o Pilat oda lav, mek buter pes daralas 9 a geľa pale andre peskero palacis a phučľa le Ježišostar: “Khatar sal?” Ale o Ježiš leske na odphenďa. 10 Akor leske o Pilat phenďa: “Manca na vakeres? So, na džanes, hoj man hin zor tut te premukel a hin man zor tut te ukrižinel?” 11 Pre oda leske o Ježiš phenďa: “Na uľahas tut upral mande ňisavi zor, te tuke oda na uľahas dino upral. Vaš oda oles, so man diňa andre, hin bareder binos.” 12 Akorestar les kamelas o Pilat te premukel. Ale o Židi ča vriskinenas: “Te kales premukeha, na sal le Cisariskero prijaťeľis. Bo sako, ko pestar kerel kraľis, džal pro Cisaris.” 13 Akor sar o Pilat šunďa kala lava, iľa le Ježiš avri a bešľa peske pro sudno stolkos, pro than so pes vičhinel Litostrotos (a Židovika pes vičhinel Gabata). 14 A sas paraščuvin vaj pro dilos, o džives andre savo pes o Židi pripravinen pre Patraďi. O Pilat phenďa le Židenge: “Dikhen! Tumaro kraľis!” 15 No on vriskinde: “De les het! Murdar les! Ukrižin les!” A o Pilat lenge phenďa: “So, te ukrižinel tumare kraľis?” Ale o nekbareder rašaja odphende: “Nane amen kraľis, ča o Cisaris.”

  Le Ježiš ukrižinen

  16 Akor lenge les diňa, hoj les te ukrižinen. Avke ile le Ježiš het. 17 Ľidžalas peskero kerestos a džalas pro than so pes vičhinel Lebka (a Židovika pes vičhinel Golgota). 18 Ode les ukrižinde a leha mek the duje avren, jekhes pal jekh a dujtones pal dujto sera a le Ježiš maškaral. 19 O Pilat diňa te pisinel pre tabuľka: “O Ježiš Nazaretsko, le Židengero kraľis,” a thode la pro kerestos. 20 A genenas la but Židi, bo oda than kaj sas o Ježiš ukrižimen, sas pašes paš o foros. A sas pisimen hebrejski, grecki the laťinski. 21 Akor phende le Židengere nekbareder rašaja le Pilatoske: “Ma pisin: ‘O kraľis le Židengero.’ Ale pisin: ‘Ov phenďa, som kraľis le Židengero.’ ” 22 Ale o Pilat odphenďa: “Oda so pisinďom, pisinďom.” 23 Akor sar imar o slugaďa ukrižinde le Ježiš, ile leskere gada a kerde štar kotora, dojekhe slugaďiske jekh kotor. Ile the o teluno gad, savo na sas sido a sas jekhe pochtanestar upral dži tele. 24 A phende peske: “Na čhingeras les, ale losinas vaše kaskero ela.” Hoj pes te ačhel le Devleskero Lav, savo pisinel:“Rozulade peske maškar peste mire gada a vaš mire veci peske čhide losos.”Oda kerde o slugaďa. 25 Paš le Ježišoskero kerestos ačhelas leskeri daj, lakeri pheň, e Maria romňi le Kleofašiskeri, the e Maria Magdalena. 26 Sar dikhľa o Ježiš peskera da the le učeňikos, saves kamelas, hoj ode ačhen, phenďa peskera dake: “Džuvľije, dikh, tiro čhavo!” 27 Paľis phenďa le učeňikoske: “Dikh, tiri daj!” Akorestar la iľa oda učeňikos ke peste.

  Sar muľa o Ježiš

  28 Paľis sar imar dikhľa o Ježiš, hoj hin savoro dokerdo a hoj pes te ačhel oda, so hin pisimen, phenďa: “Smedno som!” 29 Sas ode čharo, andre savo sas pherdo šut a on cinďarde e špongija andro šut a phandle la pre izoposkeri paca a thode leske paš o vušta. 30 Pal oda sar o Ježiš koštoľinďa o šut, phenďa: “Dokerdo hin!” Peľa leske tele o šero a mukľa avri peskere duchos. 31 Vaš oda, hoj sas o džives anglo sombat, mangle o Židi le Pilat, hoj te del olenge, so sas ukrižimen, te phagel o kokala pro pindre. Bo kamenas len pal o keresti te lel tele, hoj ode te na ačhen lengere ťela sombatone. 32 Avke avle o slugaďa a phagle o kokala ešebnoneske the dujtoneske, so leha sas ukrižimen. 33 Ale sar avle paš o Ježiš a dikhle, hoj imar hino mulo, na phagerde leske o kokala, 34 ale jekh le slugaďendar predemaďa la kopijaha leskeri sera a takoj geľa avri o rat the o paňi. 35 A oda, so oda dikhľa, diňa sveďectvo a leskero sveďectvo hin čačipnaskero. Ov džanel, hoj vakerel čačipen, hoj the tumen te pačan. 36 Bo oda pes ačhiľa vaš oda, hoj pes te ačhel oda so hin pisimen:“Aňi jekh leskero kokalos na ela phagerdo!” 37 A pale avrether pisinel:“Dikhena oles, kas predemade!” Parunen le Ježiš 38 Paľis mangľa le Pilat o Jozef andral e Arimatija, či šaj lel tele le Ježišoskero ťelos. Ov sas le Ježišoskero učeňikos, ale geľa počoral daratar anglo Židi. O Pilat domukľa. Avke avľa a iľa tele le Ježišoskero ťelos. 39 Avľa the o Nikodem, so sas rači angle oda paš o Ježiš a iľa peha vaj tranda (30) kili mišimen aloe the mirra. 40 Avke ile le Ježišoskero ťelos a fašťinde les andro lepedi le sagošne oľejenca, avke sar hine o Židi sikade te parunel. 41 Pre oda than, kaj les ukrižinde, sas zahrada a andre zahrada nevo hrobos, andre savo mek šoha ( ňikda) ňiko na sas thodo. 42 A vaš oda, hoj sas o džives anglo sombat a hoj o hrobos sas pašes, thode ode le Ježiš.
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)