Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  O bijav andro gav Kana

  1 Pro trito džives sas o bijav andre Kana galilejsko a sas ode e daj le Ježišoskeri. 2 O Ježiš sas vičhimen pro bijav peskere učeňikenca. 3 Sar imar lenge dodžalas e mol, phenďa e daj le Ježišoske: “Nane len mol.” 4 O Ježiš lake phenďa: “Džuvľije, so mandar kames? Mek na avľa miri ora.” 5 Pal oda leskeri daj phenďa le sluhenge: “Savoro, so tumenge phenela, keren!” 6 A ačhenas ode šov barune kanti pro paňi, hoj pes o Židi te thoven pal lengeri tradicija. Andre dojekh reščolas vaj po šel ľitra. 7 O Ježiš lenge phenďa: “Pherďaren o kanti le paňeha!” A pherďarde len dži upre. 8 Paľis lenge phenďa: “Len andral a ľidžan le bijaveskere starostaske.” A ľigende. 9 Sar koštoľinďa o starostas o paňi, so sas čerimen pre mol (na džanelas khatar hiňi, ale o sluhi so ile le paňestar džanenas), vičhinďa peske le ternes 10 a phenďa leske: “Dojekh manuš thovel pro skamind ešeb e lačhi mol a sar imar buter pile, paľis del e goreder. Ale tu mukľal e lačhi mol dži akana!” 11 Kada ešebno zazrakos, so o Ježiš kerďa, pes ačhiľa andre Kana galilejsko. Sikaďa peskeri slava a leskere učeňika andre leste pačanďile. 12 Paľis ov geľa andro Kafarnaum peskera daha, peskere phralenca the peskere učeňikenca a ačhile ode vajkeci dživesa.

  O Raj žužarel o chramos

  13 E Patraďi le Židengeri sas pašes a o Ježiš odgeľa upre andro Jeruzalem. 14 Ode andro chramos arakhľa olen so bikenenas le gurumňen, le bakren the le holuben. Bešenas ode the ola so vatinenas o love. 15 Avke kerďa peske le špargendar bičos a tradňa avri savoredženen le bakrenca the le gurumňenca andral o chramos. Olenge, so vatinenas o love, previsarďa o skaminda a rozčhiďa o love. 16 Olenge, so bikenenas le holuben, phenďa: “Ľidžan kada adarik het! Ma keren mire Dadeskere kherestar pľacos!” 17 Leskere učeňikenge avľa pre goďi, hoj hin pisimen: “O kamiben vaš tiro kher andre mande labol sar jag so man chal.” 18 Akor leske o Židi phende: “Sikav amenge varesavo zazrakos, te džanas, hoj tut hin pravos kada te kerel.” 19 O Ježiš lenge odphenďa: “Čhiven tele kada chramos a tel o trin džives les pale ačhavava.” 20 Akor phende o Židi: “Saranda the šov (46) berš ačhavenas kada chramos a tu les ačhaveha tel o trin džives?” 21 Ale ov oda vakerelas pal o chramos peskere ťeloskero. 22 Paľis, sar uščiľa andral o meriben, avľa pre goďi leskere učeňikenge, hoj lenge oda phenďa a pačanďile andre oda so hin pisimen the le laveske so o Ježiš phenďa. 23 Sar sas andro Jeruzalem pro inepos, pre Patraďi, pačanďile but andre leskero nav, bo dikhenas o zazraki save kerelas. 24 O Ježiš korkoro pes lenge na diňa avri, bo ov džanelas savore manušen, 25 aňi leske na kampelas, hoj leske vareko te phenel avri vareso pal o manuš, bo ov džanelas, so hin andro manuš.
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)