Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  O Ježiš le Elijašoha the le Mojžišoha

  1 Pal o šov džives peske vičhinďa o Ježiš le Peter, le Jakob the le Jan leskere phrales. Iľa len peha a sas korkore pro baro verchos. 2 Ode pes anglal lende čerinďa. Leskero muj leske labolas sar o kham a o gada leske parňile sar o svetlos. 3 Sikade pes lenge o Mojžiš the o Eliaš a vakerenas le Ježišoha. 4 A o Peter phenďa le Ježišoske: “Rajeja, mište amenge hin kade. Te kames, keras trin stani: tuke jekh, le Mojžišoske jekh the le Elijašiske jekh.” 5 Mek sar vakerelas, zaučarďa len andre e parňi chmara a andral e chmara prevakerďa kija lende o hangos: “Kada hin miro Čhavo, saves kamav, les šunen!” 6 Sar oda šunde o učeňika, pele pro muj a igen pes daranas. 7 O Ježiš avľa ke lende, chudňa pes lendar a phenďa lenge: “Uščen, ma daran tumen!” 8 A sar hazdle upre o jakha na dikhle imar ňikas, ča le Ježiš korkores. 9 Sar avenas tele pal o verchos, phenďa lenge o Ježiš: “Ma vakeren avri ňikaske pal oda so dikhľan, medik o Čhavo le manušeskero na uščela andral o meriben!” 10 Leskere učeňika lestar phučle: “Soske phenen o zakoňika, hoj ešeb mušinel te avel o Eliaš?” 11 O Ježiš lenge odphenďa: “Čačipen hin, hoj o Eliaš avela ešebno a prikerela sa, 12 ale phenav tumenge, hoj o Eliaš imar avľa a na prindžarde les. Kerde leha sar kamle. Avke lendar cerpinela the o Čhavo le manušeskero.” 13 Akor achaľile o učeňika, hoj lenge vakerelas pal o Jan Krsťiťeľ.

  O Raj sasťarel le čhavores zaphandles le demonoha

  14 A sar avle paš o nipi, avľa ke leste jekh manuš, savo peľa pro khoča, banďolas anglal leste 15 a phenďa: “Rajeja, av jileskero ke miro čhavo, bo hin les epilepsija a igen cerpinel, bo furt perel andre jag the andro paňi. 16 Anďom les ke tire učeňika, ale našči les sasťarde.” 17 O Ježiš odphenďa: “O, manušale bi o pačaben the previsarde, mek dži kana tumenca avava? Dži kana tumen mek zľikerava? Anen les ke mande!” 18 O Ježiš les pokarhinďa a o demonos takoj andral leste geľa avri. O čhavo sasťiľa avri ola oratar. 19 Paľis avle o učeňika korkore paš o Ježiš a phende: “Soske les amen našči tradňam avri?” 20 Ov lenge phenďa: “Vaš oda, bo frima pačan. Bo phenav tumenge, te tumen uľahas hojča ajso pačaben sar o horčično ďiv ( zrnos), phenena kale verchoske: ‘Predža kadarik kode!’ - a predžala. A ela avke, hoj savoro šaj kerena.” 21 [“Ale kadi fajta na džal avri, ča la modľitbaha the le postoha.”] 22 A sar phirenas jekhetane pal e Galileja, phenďa lenge o Ježiš: “O Čhavo le manušeskero ela dino andro vasta le manušenge. 23 Murdarena les, ale pro trito džives uščela andral o meriben.” A ačhile igen smutne.

  Či kampel te počinel o daňe

  24 Sar doavle andro Kafarnaum, avle kijo Peter ola, so kiden avri le chramoskero počiňiben a phende: “Tumaro učiťeľis na počinel le chramoskero počiňiben?” 25 Ov odphenďa: “Počinel!” Sar avľa o Peter andro kher, phučľa lestar o Ježiš ešebno: “So pes tuke dičhol Šimon, hoj kastar len o kraľa andral kada svetos o clo abo o daňe? Peskere čhavendar, abo le cudzendar?” 26 Ov odphenďa: “Le cudzendar.” Akor leske o Ježiš phenďa: “Akor lengere čhave na mušinen te počinel. 27 Ale hoj pre amende te na rušen, dža kijo moros a čhiv e uďica. Le avri ešebno riba, so pes upre chudela a sar lake phundraveha o muj, arakheha andre rupune love. Le len avri a počin vaš tu, the vaš ma.”
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)