Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  O Izrael džan pal o Del, ale nane len lačho prindžaripen

  1 Phralale, jilestar kamav a mangav le Devles, hoj o Izrael te avel zachraňimen. 2 Šaj phenav, hoj labon pal o Del, ale nane len lačho prindžaripen. 3 Bo na prindžaren le Devleskero čačipnaskeriben a kamen te presikavel peskero čačipnaskeriben, na poddine pes le Devleskere čačipnaske. 4 Bo o Kristus hin o koňec le zakonoske, hoj sako ko pačala te el čačipnaskero anglo Del. 5 Bo o Mojžiš pisinel pal o čačipnaskeriben andral o zakonos: “Oda manuš, ko doľikerela leskere prikazaňia, dživela lendar.” 6 Ale o čačipnaskeriben prekal o pačaben, phenel kada: “Ma phen tuke andro jilo: ‘Ko džala upre andro ňebos?’ Oda hin te anel le Kristus tele.) 7 Abo: ‘Ko džala tele andro svetos le mulengero?’ (Oda hin te anel le Kristus upre andral o meriben.)” 8 Ale sar phenel? “O Lav hino paš tu pašes; andre tire vušta the andre tiro jilo” - oda hin oda lav pal o pačaben, so vakeras. 9 Bo te viznavineha le Ježiš sar Rajes a pačaha andre tiro jilo, hoj les o Del uštaďa andral o meriben, aveha zachraňimen. 10 Bo le jileha pes pačal, hoj te avas čačipnaskere, ale le mujeha pes viznavinel, hoj te avas zachraňimen. 11 Bo hin pisimen: “Sako, ko andre leste pačal, na ladžala pes.” 12 Bo oda hin jekh, či oda hin Židos vaj Grekos. Bo oda jekh Raj hino Raj savorenge - barvalo ke sakoneste, ko les mangel. 13 Bo sako, ko vičhinel pro nav le Rajeskero, ela zachraňimen. 14 Ale sar šaj pre leste vičhinena, te andre leste na pačanďile? A sar šaj pačana andre oda, pal kaste na šunde? A sar šaj šunena, te ňiko lenge o lav na vakerela? 15 A sar šaj vakerena, te na ena bičhade? Avke sar hin pisimen: “Save šukar hine o pindre olengere, so aven te vakerel o lačho hiros pal o lačhe veci.” 16 Ale na savore priile o evaňjelium. Bo o Izaiaš phenel: “Rajeja, ko pačanďiľa amare lavenge?” 17 O pačaben avel akor, sar šunas a šunas akor, sar pes vakerel o lav le Kristoskero. 18 Ale phučav: so, čačes na šunde? Sar hoj na? Šunde! Avke sar hin pisimen: “Lengero hangos pes rozľigenďa pal caľi phuv a lengere lava dži pro agor le svetoske.” 19 Pale phučav: Či oda o Izrael na achaľiľa? O Mojžiš ešebno pre oda odphenďa: “Me kerava, hoj o manuša andral o Izrael te thovaven pro manuša, so aňi nane narodos.Kerava, hoj te chan choľi pro narodos, so nane goďaver.” 20 O Izaiaš pes na daralas te phenel: “Diňom man te arakhel olenge, so man na rodenas; sikaďom man olenge, so pal ma na phučenas.” 21 Ale pal o Izrael phenel: “Calo džives nacirdavas mire vasta kijo manuša so na kamen te šunel a ačhen mange pre čhib.”
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)