Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Nevo dživipen andro Kristus

  1 Mangav tumen igen phralale, vaš oda, hoj o Del hino lačhejileskero! Den tumare ťela sar džiďi, sentňi obeta, so ela le Devleske pre dzeka. Ada hin nekfeder služba le Devleske. 2 Ma keren avke, sar kerel kada svetos. Ale domuken le Devleske te čerinel tumen andral a te del tumen nevo gondoľišagos. Hoj paľis te džanen, so kamel o Del, so hin lačho, so hin leske pre dzeka a so hin dokonalo. 3 Vaš oda lačhipen le Devleskero, so sas mange dino, phenav sakoneske tumendar: ma av barikano, ma gondoľin pal tu buter sar kampel, ale gondoľin pal tu ajci keci tut o Del diňa pačaben. 4 Bo avke sar amen hin but kotora andro ťelos, ale na savore kotora keren jekh buči, 5 avke the amen sam but džene jekh ťelos andro Kristus, ale sako hin aver kotor. No jekhetane sam oda jekh ťelos. 6 Ale o Del amen diňa peskere lačhipnastar sakones aver dari. Te hin varekas daros te prorokinel, mi kerel oda, pal oda keci les hin pačaben. 7 Te hin varekas daros te služinel, mi služinel. Te hin varekas daros te sikavel, mi sikavel. 8 Oda kas hin daros te podhazdel andro pačaben, mi kerel oda. Oda ko del, mi del ščirones. Ko ľidžal varesavi služba, mi kerel oda savore jileha. Ko kerel lačhipen avreske, mi kerel oda radišagoha.

  Sar te dživel o dživipen le Devleha

  9 O kamiben mi el čačo a na dujemujengero. Mi džungľol tumenge o nalačhipen; ľikeren tumen le lačhipnastar. 10 Jilestar pes kamen sar phrala-pheňa a jekh avreske presikaven bareder pačiv. 11 Keren sa prekal oda, hoj te služinen le Rajeske radišagoha andral calo jilo. 12 Radisaľon andro užaripen ( nadej); andro pharipen ľikeren avri; andro modľitbi ma preačhen. 13 Sthoven tumen pre oda, so kampel le phralenge. Phundraven tumare khera prekal o cudze manuša a den len pačiv. 14 Žehňinen olenge, so pre tumende džan, žehňinen a ma košen. 15 Radisaľon olenca, so radisaľon a roven olenca, so roven. 16 Mi el tumen jekh gondoľišagos maškar peste. Ma aven barikane, ale achaľon the olen, so hine slabeder. Ma aven goďaver korkore ke peste. 17 Ňikaske ma den pale o nalačho vaš o nalačho. Ale keren oda, so hin lačho angle savore manuša. 18 Te pes oda del a te oda hin pre tumende, dživen savore manušenca andro smirom. 19 Mire lačhe phralale, ma visaren pale o nalačhipen, ale den than le Devleskera choľake. Se hin pisimen: “Me dava pale, me počinava,” phenel o Raj. 20 Vaš oda, “te hino tiro ňeprijaťeľis bokhalo, de les te chal; te kamel te pijel, de les te pijel.Te kada kereha, labola bara ladžatar.” 21 Te na tut thovel tele o nalačhipen, ale premar le lačhipnaha o nalačhipen.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)