Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Pal o chabena the pal o inepi

  1 Prilen olen, so hine slabe andro pačaben a ma vesekedinen tumen lenca vaš oda, sar on gondoľinen, so hin lačho, abo nalačho. 2 Jekh pačal, hoj šaj chal savoro a vareko hino slabo andro pačaben a chal ča zeleňina. 3 Oda ko chal savoro te na dikhel tele oles ko na chal. A oda ko na chal savoro te na sudzinel oles ko chal. Se o Del les priiľa. 4 Ko sal tu hoj sudzines avreskere sluhas? Ča leskero Raj rozsudzinel či ačhela, abo perela. Ale ačhela, bo o Raj les šaj thovel te ačhel. 5 Varesave manuša ľikeren varesavo džives bareder sar aver. Aver phenen, hoj savore dživesa hine jekh. Sako mi el zoralo andre oda, sar achaľol. 6 Ko doľikerel varesavo džives, doľikerel les le Rajeske. Ola, ko chan savoro, den pačiv le Rajes, bo paľikeren le Devleske vaš o chaben. Ola, ko na chan savoro, den thiš pačiv le Rajes, bo thiš paľikeren le Devleske. 7 Bo ňiko amendar na dživel korkoro peske a ňiko korkoro peske na merel. 8 Te dživas, le Rajeske dživas; te meras, le Rajeske meras. Avke či imar dživas, abo meras, sam le Rajeskere. 9 Bo vaš oda o Kristus the muľa the obdžiďiľa, hoj te avel Raj upral o džide the upral o mule. 10 Ale tu soske sudzines tire phrales? Abo tu, soske tele dikhes tire phrales? Se savore jekhvar ačhaha anglo Del pro sudos. 11 Bo hin pisimen: “ ‘Vaš oda hoj dživav,’ phenel o Raj, ‘dojekh khoč anglal mande banďola a dojekh čhib viznavinela, hoj som Del.’ ” 12 Avke, sako amendar odphenela korkoro vaš peste le Devleske, hoj sar dživelas.

  Dživ avke, hoj le phrales te na anes pro binos

  13 Vaš oda, preačhas te sudzinel jekh avres. Ale sigeder gondoľin pre oda, hoj te na keres vareso, pre soste o phral šaj perel abo šaj rušel. 14 Me džanav a pačav, hoj andro Ježiš Kristus korkoro pestar nane ňisavo chaben nažužo, ča oleske hin nažužo, ko pačal, hoj oda chaben hin nažužo. 15 Bo te dukhaves tire phrales vaš o chaben, imar akor na phires andro kamiben. Ma musar tire chabeneha oles, vaš kaske muľa o Kristus! 16 Te na pre tumende namište vakeren vaš oda, so tumen džanen hoj hin lačho. 17 Bo o kraľišagos le Devleskero nane o chaben the o pijiben, ale o čačipnaskeriben, o smirom the o radišagos andro Sentno Duchos. 18 Oda ko le Kristoske avke služinel, hino pre dzeka le Devleske a o manuša les den pačiv. 19 Mušinas te džal pal oda, so anel o smirom a jekhetane amen bararel andro pačaben. 20 Ma čhiv tele oda, so o Del kerďa vaš o chaben. Se savoro hin žužo, ale nane mište te chal vareso, pre soste vareko aver šaj rušel. 21 Mište hin, te na chal mas, te na pijel mol, aňi te na kerel ňič, pre soste šaj rušel tiro phral. 22 O pačaben, so tut hin, ľiker andre tu anglo Del. Bachtalo hin oda, ko pes korkoro na odsudzinel andre oda, pal soste peske gondoľinel hoj hin lačho. 23 Ale oda ko pochibinel sar vareso chal, hino odsudzimen, bo na kerel oda pačabnaha. A savoro so keras bi o pačaben, hin binos.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)