Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  So hin buter le Židen

  1 So hin feder le Židen avre narodendar, abo savi hasna hin le občhinďipnastar ( la obriezkatar)? 2 Igen bari hasna andre savoreste! Vaš oda, bo pre ešebno than lenge sas dine le Devleskere lava. 3 Se, so te varesave lendar na pačanas ole lavenge? Či vaš oda akana o Del na ela verno, bo len na sas pačaben? 4 Šoha na! Ale mi dičhol, hoj o Del hino čačipnaskero a dojekh manuš hino klamaris, avke sar hin pisimen:

  “Te presikavel pes, hoj sal čačipnaskero sar vakeres a hoj te ňerines (*zviťazines) te tut sudzinena.”

  5 Te amaro nalačhipen, so keras, sikavel savo čačipnaskero o Del hino - ta akor, so šaj phenas? Akor o Del namište kerel, te amen vaš oda marel? (Kada phenav avke, sar manuš.) 6 Šoha na! Se sar paľis o Del sudzinďahas o svetos? 7 Ale te miro klamišagos sikavel, hoj le Devleskero čačipen hino bareder a anel leske oda e slava, akor soske som the me sudzimen sar binošno? 8 Vaj so, hin oda avke sar varesave manuša vakeren? Bo phenen pre amende, hoj amen phenas: “Aven keras o nalačho, hoj te avel o lačho.” Ola manuša ena vaš oda čačipnaha odsudzimen.

  Ňiko nane lačho

  9 So akor? Hine o Židi feder sar o nažidi? Ňisoha na! Se akana phenďam the pro Židi the pro nažidi, hoj savore hine tel o bini. 10 Avke sar hin pisimen: “Ňiko nane lačho, 11 ňiko na achaľol,ňiko na rodel le Devles. 12 Sako pes visarďa het le Devlestar,sa gele namište,nane ňiko, ko kerďahas o lačho,aňi jekh. 13 Lengero kirlo hin phundrado hrobos, peskere čhibenca vakeren klamišagos a pro vušta len hin o jedos le sapestar. 14 Andre lengero muj hin pherdo džungale košibena. 15 Lengere pindre hine siďarde te dukhavel a te murdarel, 16 pre lengere droma hin sa musardo the bibachtalo. 17 O drom so anel o smirom na prindžarde. 18 Nane andre lende ňisavi dar anglo Del.” 19 Amen džanas, hoj oda so hin phendo andro zakonos, hin phendo prekal ola, so dživen tel o zakonos, hoj pes te phandel andre dojekh muj a calo svetos te el binošno anglo Del. 20 Bo le zakonoskere skutkendar na ela anglal leste ospravedlňimen ňisavo manuš. Se prekal o zakonos pes prindžarel o binos.

  Čačipnaskere prekal o pačaben andro Ježiš

  21 Ale akana pes sikaďa hoj o Del kerel le manušen spravodľiven bi o zakonos, avke sar sikavel andro zakonos the andro proroka; 22 o spravodľišagos le Devleskero prekal o pačaben andro Ježiš Kristus savorenge, ko pačan. Bo nane ňisavo rozďjelis maškar o manuša, 23 bo savore kerde bini a nane len le Devleskeri slava. 24 Ale hine ospravedlňimen hijaba, le Devleskere lačhipnastar, prekal o Ježiš Kristus so len cinďa avri. 25 O Del imar anglal diňa le Ježiš a obetinďa les, hoj prekal leskero rat pačabnaha andre leste te avas kijo Del. Oleha o Del presikaďa peskero čačipnaskeriben, hoj odmukľa o bini so sas kerde anglal 26 sar o Del zľikerelas avri. Vaš oda, hoj akana andre kada časos ( ideos) te presikavel peskero čačipnaskeriben, bo Ov hino čačipnaskero a ospravedlňinel oles, ko pačal andro Ježiš. 27 Soha pes paľis o manuš šaj lašarel? Ňisoha! Soske? Či šaj pes lašaras, hoj doľikeras o zakonos? Na! Ale oleha, hoj pačas. 28 Bo amen pačas, hoj o manuš hino ospravedlňimen le pačabnaha bi o zakonoskere skutki. 29 Či hino ča Del le Židenge? Či nane Del the le nažidenge? He, hino Del the le nažidenge. 30 Se hin ča jekh Del. Ov ospravedlňinela le Židen lengere pačabnastar a the le nažiden prekal o pačaben. 31 Abo či amen tele čhivas o zakonos le pačabnaha? Na, šoha ( ňikda) na! Ipen hoj visara: amen les upre hazdas.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)