Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Mule le binoske, džide le Kristoske

  1 Akor so phenaha? Ačhaha andro binos, hoj te barol o lačhipen le Devleskero? 2 Šoha na! Amen, so muľam le binoske, sar šaj mek andre leste dživas? 3 Abo so, na džanen, hoj savore so samas bolde andro Ježiš Kristus, bolde sam andre leskero meriben? 4 Le boľipnaha samas jekhetane leha parunde andro meriben, hoj avke, sar sas o Kristus uštado andral o meriben le Dadeskera slavaha, avke the amen te dživas andro nevo dživipen. 5 Bo te ačhiľam jekh leha andre leskero meriben a muľam avke sar the ov, ta avke avaha uštade sar ov. 6 Se džanas, hoj amaro purano manuš, sas jekhetane leha ukrižimen, hoj te el zňičimen o binošno ťelos, hoj imar buter te na avas otroka le binoske. 7 Bo oda ko muľa, hino imar slobodno le binostar. 8 Amen pačas, hoj te muľam le Kristoha, jekhetane leha the dživaha. 9 Se džanas, hoj o Kristus uščiľa andral o meriben, imar buter na merel a imar nane tel e zor le meribnaske. 10 Bo ov muľa jekhvar pro furt a le binos imar nane upral leste ňisavi zor, ale oda so dživel, dživel le Devleske. 11 Avke peske the tumen gondoľinen pal tumende, hoj san mule le binoske, ale džide le Devleske andro Ježiš Kristus. 12 Te na kraľinel o binos andre tumaro meribnaskero ťelos, avke hoj šunena leskere ťeloskere žadosci. 13 Aňi ma den, hoj varesavo kotor tumare ťelostar te el le binoske sar o nastrojis pro nalačhe veci. Ale odden tumen le Devleske sar ola so uščile andral o meriben a dživen. A tumare ťeloskere kotora den le Devleske sar o nastroji le čačipnaske. 14 Bo o binos na ela tumaro raj, bo na san tel o zakonos, ale tel o lačhipen le Devleskero.

  Otroka le čačipnaske

  15 Akor sar? Keraha o bini, bo na sam tel o zakonos? Bo sam tel o lačhipen le Devleskero? Šoha na! 16 So na džanen, hoj te tumen varekaske odden te šunel sar otroka, hoj san otroka oleske, kas šunen? Vaj san otroka le binoske, so ľidžal andro meriben, abo san otroka le šunďipnaske, so ľidžal kijo čačipnaskeriben. 17 Varekana sanas otroka le binoske, ale paľikeras le Devleske, hoj andral o jilo šunďan oda sikaviben, so tumenge sas dino. 18 Akana san slobodne le binostar a ačhiľan otroka le čačipnaske. 19 Vaš oda, hoj tumaro ťelos hino slabo, vakerav sar manuš: bo avke sar diňan tumare ťela te služinel le nažužipnaske the le nalačhipnaske, hoj kerenas o nalačhipen, avke akana den cale tumare ťela te služinel le čačipnaske pro sentňipen. 20 Bo akor sar sanas otroka le binoske, sanas slobodne le čačipnaske. 21 Savi hasna tumen olestar akor sas? Akana tumen vaš oda ladžan, bo pro agor oleske hin o meriben. 22 Ale akana san slobodne le binostar a ačhiľan otroka le Devleske. Kada tumendar kerela sentnen a ľidžala tumen andro večno dživipen. 23 Bo o počiňiben vaš o binos hin o meriben. Ale o Del diňa peskero lačhipnaskero daros, o večno dživipen andro Ježiš Kristus amaro Raj.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)