Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  O priklados pal e veraduňi džuvľi

  1 Abo či na džanen, phralale - bo phenav olenge, so prindžaren o zakonos - hoj le zakonos hin zor upral o manuš dži akor, medik dživel? 2 Bo e veraduňi džuvľi hiňi le zakonoha phandľi kije peskero rom, medik o rom dživel. Ale te o murš muľahas, e džuvľi uľahas slobodno le zakonostar, so la phandelas kijo murš. 3 Ale medik dživel o rom a oj geľahas avre muršeha, vičhindehas la lubňi. Ale te lakero rom muľahas, oj hiňi slobodno le zakonostar a nane lubňi te ačhela te dživel avreha. 4 Avke the tumen, phralale mire, muľan le zakonoske prekal o ťelos le Kristoskero, hoj te patrinen oleske, ko sas uštado andral o meriben, hoj te anas e hasna le Devleske. 5 Bo sar samas andro ťelos, kerenas andre amende o binošne žadosci, so avenas prekal o zakonos. A sa so kerahas, ľidžalas andro meriben. 6 Ale akana sam oslobodzimen le zakonostar, bo muľam oleske, so amen phandelas andre, vaš oda akana služinas le Devleske andro nevo duchos a na andro purano pisimen zakonos.

  O zaphandlo manuš pes marel le binoha

  7 Akor so? Phenaha, hoj o zakonos hin binos? Šoha na! Ale o binos na prindžaravas, prindžarďom les ča prekal o zakonos. Bo aňi pal e žadosca na džanľomas, te na phenďahas o zakonos: “Nažadineha!” 8 O binos pes chudňa le zakonostar a prekal o prikazaňie andre mande uštaďa savore nalačhe žadosci. Bo bi o zakonos hino o binos mulo. 9 Me dživavas varekana bi o zakonos, ale sar avľa o prikazaňie, o binos obžiďiľa. 10 Ale me muľom a sikaďa pes, hoj o prikazaňie, so man kamelas te ľidžal kijo dživipen, mange anďa o meriben. 11 O binos pes olestar chudňa, klaminďa man prekal o prikazaňie a murdarďa man. 12 Avke o zakonos hin sentno the o prikazaňie hino sentno, čačipnaskero the lačho. 13 Akor so? Oda lačho mange anďa o meriben? Šoha na! Ale hoj te dičhol o binos, hoj oda hin binos. O binos mange prekal oda lačho anel o meriben. Hoj pes prekal o prikazaňie te sikavel o binos savo baro hino. 14 Se džanas, hoj o zakonos hino duchovno, ale me som ťelesno, bikendo andro otroctvo le binoske. 15 Me na achaľuvav oleske, so kerav. Bo na kerav oda, so kamav, ale kerav oda, so našči avri ačhav. 16 Ale te kerav oda, so na kamav, dav čačo le zakonos, hoj hino lačho. 17 Avke akana imar oda na kerav me, ale o binos, so dživel andre mande. 18 Se džanav, hoj andre mande - oda hin andre miro ťelos - na dživel o lačho. Bo the te kamav te kerel o lačho, na birinav oda te kerel. 19 Bo na kerav o lačho so kamav - ale oda nalačho, so na kamav, oda kerav. 20 Ale te kerav oda, so me na kamav, na kerav oda imar me, ale oda kerel o binos, so dživel andre mande. 21 Avke arakhav andre mande o zakonos, hoj sar kamav te kerel o lačho, takoj hin paš ma o nalačho. 22 Bo andre miro andruno manuš dav radišagoha čačipen le Devleskere zakonos. 23 Ale dikhav andre mande aver zakonos, so pes marel le zakonoha andre miri goďi a phandel man andro zakonos le binoskero, so hin andre mande. 24 Ó, čoro manuš som! Ko man lela avri andral kada meribnaskero ťelos? 25 Ale paľikerav le Devleske, hoj kerel oda prekal o Ježiš Kristus, amaro Raj. Avke akana, me mira goďaha služinav le Devleskere zakonoske, ale mire ťeloha le binoskere zakonoske.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)