Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Pal o dživipen andro Duchos

  1 Akana imar nane ňisavo odsudeňje prekal ola, so hine andro Ježiš Kristus. 2 Bo o zakonos le Duchoskero, so amen del o dživipen andro Ježiš Kristus, man oslobodzinďa andral o zakonos le binoskero the andral o meriben. 3 Oda, so našči kerelas o zakonos, bo o ťelos sas slabo, oda kerďa o Del sar bičhaďa peskere Čhas. Ov avľa andre ajso ťelos, sar hin le binošne manušen a odsudzinďa o binos andro ťelos. 4 O Del oda kerďa, hoj pes te dokerel andre amende sa, so amendar o zakonos mangelas - andre amende so na dživas pal o ťelos, ale pal o Duchos. 5 Bo ola so dživen pal o ťelos, gondoľinen pro ťeloskere veci, ale ola so dživen pal o Duchos, gondoľinen pro duchoskere veci. 6 Bo le ťeloskero gondoľišagos anel o meriben, ale o gondoľišagos le Duchoskero anel o dživipen the o smirom. 7 Le ťeloskero gondoľišagos džal pro Del, bo pes na poddel le Devleskere zakonoske, bo pes aňi našči poddel. 8 Ola so dživen andro ťelos, našči aven pre dzeka le Devleske. 9 No tumen na san andro ťelos, ale andro duchos, te o Duchos le Devleskero dživel andre tumende. Ale te varekas nane le Kristoskero Duchos, oda nane leskero. 10 Ale te hin o Kristus andre tumende, akor hin o ťelos mulo vaš o binos, ale o Duchos hin dživipen vaš o čačipnaskeriben. 11 Te dživel andre tumende o Duchos oleskero, so uštaďa le Ježiš andral o meriben, ta akor oda, ko uštaďa le Kristus andral o meriben, obžiďarela the tumare meribnaskere ťela prekal peskero Duchos, so dživel andre tumende. 12 Vaš oda phralale, amen na mušinas te dživel avke sar kamel o ťelos, 13 bo te dživen le ťeloske, merena, ale te le Duchoha meraren o skutki le ťeloskere, dživena. 14 Bo savore, so hine ľigende le Devleskere Duchoha, hine čhave le Devleskere. 15 Se priiľan le Duchos, so tumendar na kerel otroken, hoj pale te dživen andre dar, ale priiľan le Duchos, so tumendar kerel čhaven. Andre leste šaj vičhinas, “Abba, Dado!” 16 Oda Duchos korkoro sikavel amare duchoske, hoj sam o čhave le Devleskere. 17 A te sam o čhave, sam the o ďeďiča: o ďeďiča le Devleskere the jekhetane ďeďiča le Kristoskere. Bo te leha jekhetane cerpinas, jekhetane leha the avaha andre leskeri slava.

  O šukariben, so užarel le Devleskere manušen

  18 Me mange gondoľinav, hoj o pharipen, so amen hin akanake, pes aňi na del te rachinel ke odi slava, so pes amenge sikavela. 19 Bo calo ňebos the caľi phuv igen užarel pro Del, hoj te presikavel peskere čhaven. 20 Bo savoro, so sas kerdo pre phuv, hin musardo. Nane lačho pre ňisoste a oda na korkoro pestar, ale o Del oda avke domukľa. No diňa amen the oda pre soste pes šaj zmukas, 21 hoj sa so sas kerdo le Devlestar ela andre jekh džives oslobodzimen andral o otroctvo so les zňičinelas. A sa ela andre sloboda the slava le Devleskere čhavengeri. 22 Amen džanas, hoj sa so sas kerdo le Devlestar dži akana cerpinel andro dukha, sar e džuvľi so užarel te ločhol ( tele te pašľol). 23 No na ča oda cerpinel, ale the amen, so chudňam le Duchos sar oda ešebno daros le Devlestar. Amen cerpinas andre peste sar užaras pro Del, hoj amendar te kerel peskere čhaven a te oslobodzinel amaro ťelos. 24 Bo amen sam zachraňimen andro užaripen ( nadej). Ale te oda, pre soste užaras, šaj te dikhel, akor oda nane užaripen. Bo soske vareko užarela pre oda, so dikhel? 25 Ale te pes zmukas pre oda, so na dikhas, ta akor užaras pre oda avriľikeribnaha. 26 Avke the o Duchos pomožinel amare slabišagenge. Se amen na džanas vaš soske pes amenge kampel te modľinel. Ale korkoro o Duchos pes privakerel vaš amenge avke, so pes aňi na del te phenel avri le lavenca. 27 Ale oda, ko prindžarel o jile, džanel so kamel o Duchos, bo ov pes privakerel vaš o sentne avke sar o Del kamel. 28 Amen džanas, hoj olenge so kamen le Devles, sa so avel andro dživipen hin pro lačho, olenge, kas peske vičhinďa andre peskero planos. 29 Olen, kas peske o Del kidňa avri, olen the anglal diňa hoj te ačhen ajse, sar leskero Čhavo. Hoj o Čhavo te el ešebno maškar o but phrala. 30 Olen, kas peske anglal iľa avri, the vičhinďa avri; olen, kas vičhinďa avri, kerďa the čačipnaskeren; olen, kas kerďa čačipnaskeren, diňa the peskeri slava.

  Le Devleskero kamiben

  31 Akor so pre oda šaj phenas? Te hin o Del amenca, ko pre amende šaj avel? 32 O Del, so na sajinďa peskere Čhas, ale diňa les vaš amenge savorenge, či oleha amenge na diňa savoro? 33 Ko šaj vakerel pre ola manuša, kas peske o Del avrikidňa? O Del hin so amendar kerel čačipnaskeren. 34 Ko len šaj odsuzdinel? O Ježiš Kristus hin oda, ko muľa a mek the uščiľa andral o meriben, hino pal e čači sera le Devleske a privakerel pes vaš amenge. 35 Ko amen odlela le Kristoskere kamibnastar? O pharipen, abo e dukh? Abo te pre amende džana, vaj e bokh, abo o čoripen, či e dar pal o dživipen, vaj o meriben? 36 Avke sar hin pisimen: “Vaš tuke amen kamen te murdarel calo džives; sam sar o bakrore, so len ľidžan te murdarel.” 37 Ale andre kada savoro ňerinas ( zviťazinas) a predžas oda prekal o Ježiš, savo peske amen zakamňa. 38 Bo me pačav, hoj aňi o meriben, aňi o dživipen, aňi o aňjela, aňi o uprune zora, aňi ola veci so hin akana, aňi ola veci so mekča avena, aňi ňisave zora, 39 aňi oda so hin učes, aňi oda so hin teles, aňi ňič aver so sas kerdo le Devlestar, amen našči odlela le Devleskere kamibnastar, so hin andro Ježiš Kristus, amaro Raj.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)