Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Pal o Izrael

  1 Me vakerav čačipen andro Kristus, na klaminav, the miro svedomje andro Sentno Duchos mange hin švedkos, 2 hoj man hin bari žaľa a furt man dukhal o jilo. 3 Bo me korkoro kamňomas te el prekošlo a odčhido le Kristostar, vaš mire phrala the miri famelija pal o ťelos. 4 On hine o Izraeliti: lendar kerďa peskere čhaven; lenge sas diňi e slava, o zmluvi, o zakonos, e bohoslužba, the o zasľubeňia. 5 Lendar hine o dada a lendar hine the ola, kastar avel o Kristus pal o ťelos, savo hino Del upral savorende a hino požehňimen pro furt. Amen. 6 Ale našči phenas, hoj o Del prephagľa peskere lava. Bo na savore, so hine andral o Izrael, hine Izraeliti. 7 Aňi na savore hine o čhave ča vaš oda, hoj hine o potomki le Abrahamoskere, ale o Del phenďa le Abrahamoske: “Le Izakostar pes tuke rachinela o potomstvos.” 8 Dikhas, hoj le Devleskere čhave nane ola so uľile ( pes narodzinde) andro Izrael pal o ťelos. Ale ola čhave pes rachinen andro potomstvos le Abrahamoskero, pal save o Del diňa lav. 9 A kada hin oda lav, so diňa o Del: “Aver berš andre kajso časos ( ideos) avava a la Sara ela čhavoro.” 10 Avke oda sas na ča paš late, ale the paš e Rebeka. La Rebekakere čhaven sas jekh dad, amaro dad o Izak.

  11-12 *Bo mek akor sar o čhave aňi na uľile, aňi na kerde ňič lačho abo nalačho, imar sas lake phendo le Devlestar: “O phureder služinela le ternedereske.” O Del phenďa kada hoj te sikavel, hoj ov kidel avri sar kamel a hoj oda na sas vaš oda, so jekh lendar kerďa.

  13 Avke sar hin pisimen: “Le Jakob kamavas, ale le Ezav našči avri ačhavas.” 14 Akor so šaj phenas, hoj o Del nane čačipnaskero? Šoha na! 15 Bo le Mojžišoske phenel kada: “Ela mange pharo vaš oda, vaš kaste me kamav a avava jileskero ke oda, ke kaste me kamav!” 16 Na džal pal oda, so kamen abo so keren o manuša, ale džal pal oda, hoj o Del del peskero lačhipen. 17 Andro lava le Devleskere hin phendo le faraonoske: “Vaš oda tut vičhinďom andro dživipen, hoj pre tute te sikavav miri zor a hoj pes miro nav te rozvakerel pal caľi phuv.” 18 Bo o Del hino jileskero ke oda, ke kaste ov kamel; ale kaske kamel, oleske zakerel o jilo andre.

  Le Devleskeri choľi the leskero lačhejileskeriben

  19 Ale vareko mange šaj phenel: “Ňiko pes našči ačhavel oleske, so o Del kamel. Te oda hin avke, soske amen akor marel?” 20 O, manušeja, ko sal tu, hoj ačhes pre čhib le Devleske? Či šaj phenel oda ko hin kerdo oleske, ko les kerďa: “Soske man avke kerďal?” 21 Abo či nane zor le hrnčjaris upral e čhik, hoj andral odi jekh čhik te kerel jekh kuči pre pačiv a aver pre napačiv? 22 Avke o Del kamňa te sikavel peskeri choľi the peskeri zor. Igen zľikerelas avri a zľidžalas ola kuča pre save sas leskeri choľi, so sas pripravimen pro meriben. 23 O Del kamňa te sikavel peskeri bari slava pro kuča pre save sas lačhejileskero a save pripravinďa pre slava - 24 pre amende, so peske vičhinďa: na ča le Židendar, ale the le nažidendar. 25 Avke sar the andro Hozeaš phenel: “Olen, so na sas mire manuša, vičhinava ‘mire manuša’ a olen, kas na kamavas, olenge phenava: ‘Kamav tumen.’ 26 A ela avke, hoj ode kaj pes lenge phenelas: ‘Tumen na san mire manuša,’ode pes len vičhinela čhave le džide Devleskere.” 27 O Izaiaš vičhinel upral o Izrael:“The te o čhave le Izraeloskere ulehas ajci keci hin e poši paš o moros, ča frima lendar ena zachraňimen, 28 bo o Raj kerela la phuvaha savoro so phenďa a kerela oda sig.” 29 The o Izaiaš oda imar anglal phenďa: “Te amenge o Nekzoraleder Raj na mukľahas o potomstvos, uľamas sar e Sodoma a dičhiľamas avri sar e Gomora.” O Izrael the o evaňjelium 30 So akor oleha phenas? O nažidi, so na kerenas ňič pre oda, hoj te ačhen čačipnaskere anglo Del, dochudle o čačipnaskeriben prekal o pačaben. 31 No o Izrael so kerelas sa, hoj te ačhel čačipnaskero prekal o zakonos, na dochudle o čačipnaskeriben prekal o zakonos. 32 Soske? Vaš oda, bo on pes na mukenas pro pačaben, ale pre peskere skutki. Avke pele pro bar a demade pes, 33 sar hin pisimen: “Dikh, thovav pro Sion e skala, kaj pes o manuša demena the o bar pre savo perena,ale oda ko andre leste pačala, pes šoha ( ňikda) na ladžala.”
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)