Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá Samuelova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Víťazstvo nad Amónčanmi

  1 Ammónčan Nacháš pritiahol a utáboril sa oproti Jabéš-Gileádu. Všetci muži z Jabéša navrhli Nachášovi: „Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť.“11,1 Gn 19,38; Sdc 11,4; 21,8; 1Sam 12,12 2 Ammónčan Nacháš však odpovedal: „Uzavriem s vami zmluvu pod podmienkou, že každému z vás vylúpim pravé oko. Tým potupím celý Izrael.“11,2 Nm 16,14; 2Sam 10,1-5; Jer 39,7 3 Starší Jabéša mu povedali: „Pozhovej nám sedem dní, aby sme rozoslali poslov po celom území Izraela, a ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol, vzdáme sa.“ 4 Keď prišli poslovia do Šaulovej Gibey, vyrozprávali ľudu, čo sa stalo. Ľud sa pustil do žalostného náreku.11,4 Sdc 2,4 5 Vtom práve prichádzal z poľa Šaul so svojimi volmi. Spýtal sa: „Čo sa stalo ľudu? Prečo narieka?“ Vyrozprávali mu o položení mužov Jabéša. 6 Keď o tom Šaul počul, prenikol ho Boží duch a veľmi sa rozčúlil.11,6 Sdc 3,10; 1Sam 10,10; 19,23 7 Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a po posloch rozoslal po celom území Izraela s výstrahou: „Takto sa stane s dobytkom toho, kto nevytiahne do boja za Šaulom a Samuelom.“ Vtedy padol na ľud strach pred Hospodinom a vytiahol do boja ako jeden muž.11,7 Sdc 19,29 8 Keď vykonal v Bezeku prehliadku, bolo tam tristotisíc Izraelitov a tridsaťtisíc Júdovcov.11,8 Sdc 1,4 9 Poslovia, ktorí prišli, dostali správu: „Odkážte mužom z Jabéš-Gileádu, že zajtra za slnečnej páľavy príde záchrana.“ Poslovia to šli oznámiť mužom z Jabéša a tí sa zaradovali. 10 Muži z Jabéša mu odkázali: „Zajtra sa vám vzdáme. Potom môžete s nami urobiť, čo len chcete.“ 11 Šaul na druhý deň rozdelil ľud do troch skupín, ktoré v čase rannej stráže vtrhli doprostred tábora a bili Ammónčanov až do poludňajšej páľavy. Zvyšok vojska sa rozpŕchol, takže ani dvaja nezostali pospolu.11,11 Ex 14,24; Sdc 7,16.19; Nár 2,19 12 Vtedy povedal ľud Samuelovi: „Kto sa to spýtal, či nám kráľom má byť Šaul? Vydajte tých mužov, nech ich zabijeme.“11,12 1Sam 10,27 13 Šaul však odvetil: „V takýto deň neslobodno nikoho zabiť, lebo dnes Hospodin zachránil Izrael.“11,13 Ex 14,13; 1Sam 14,45; 2Sam 19,23 14 Nato Samuel vyzval ľud: „Vyberme sa do Gilgálu a obnovme tam kráľovstvo.“11,14-15 Joz 4,19-20; 1Sam 10,8; 13,7n 15 Všetok ľud odišiel do Gilgálu a Šaula tam vyhlásili za kráľa. V Gilgále priniesli pred Hospodina obety spoločenstva. Šaul a všetci muži Izraela sa tam veľmi radovali.
 • Prvá Samuelova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)