Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
  • Daniel
  • Výber prekladu

    • Ekumenický preklad
    • Katolícky preklad
    • Botekov preklad
    • Evanjelický preklad
    • Roháčkov preklad
    • Rómska Nová zmluva
    • Pravoslávny preklad evanjelií

      Stará zmluva

    • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
    • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
    • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
    • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
    • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
    • Jozua
    • Kniha sudcov
    • Rút
    • Prvá Samuelova kniha
    • Druhá Samuelova kniha
    • Prvá kniha kráľov
    • Druhá kniha kráľov
    • Prvá kniha kroník
    • Druhá kniha kroník
    • Ezdráš
    • Nehemiáš
    • Ester
    • Jób
    • Žalmy
    • Príslovia
    • Kohelet — Kazateľ
    • Veľpieseň
    • Izaiáš
    • Jeremiáš
    • Náreky
    • Ezechiel
    • Daniel
    • Ozeáš
    • Joel
    • Amos
    • Abdiáš
    • Jonáš
    • Micheáš
    • Nahum
    • Habakuk
    • Sofoniáš
    • Aggeus
    • Zachariáš
    • Malachiáš
    • Tobiáš
    • Judita
    • Ester (grécka verzia)
    • Kniha múdrosti
    • Kniha Sirachovca
    • Baruch (a Jeremiášov list)
    • Prídavky ku knihe Daniel
    • Prvá kniha Makabejcov
    • Druhá kniha Makabejcov
    • Nová zmluva

    • Evanjelium podľa Matúša
    • Evanjelium podľa Marka
    • Evanjelium podľa Lukáša
    • Evanjelium podľa Jána
    • Skutky apoštolov
    • List Rimanom
    • Prvý list Korinťanom
    • Druhý list Korinťanom
    • List Galaťanom
    • List Efezanom
    • List Filipanom
    • List Kolosanom
    • Prvý list Tesaloničanom
    • Druhý list Tesaloničanom
    • Prvý list Timotejovi
    • Druhý list Timotejovi
    • List Títovi
    • List Filemonovi
    • List Hebrejom
    • Jakubov list
    • Prvý Petrov list
    • Druhý Petrov list
    • Prvý Jánov list
    • Druhý Jánov list
    • Tretí Jánov list
    • Júdov list
    • Zjavenie Jána

    Výber kapitoly

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12

    Záložky

    Muž v ľanovom odeve

    1 V treťom roku vlády perzského kráľa Kýra bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý sa volal Béltšaccar. Bolo to pravdivé, ale ťažké slovo. To slovo i výklad prijal v tomto videní.10,1 Dan 1,7; 4,5 2 V tých dňoch som ja, Daniel, trúchlil tri týždne. 3 Nejedol som chutný pokrm, ani mäso a víno sa mi nedostalo do úst. Vôbec som sa nepomazal olejom, až kým neprešli tri týždne. 4 Dvadsiateho štvrtého dňa prvého mesiaca som bol na brehu veľkej rieky Tigris.10,4 Gn 2,14; Tob 6,1 5 Keď som zodvihol zrak, videl som nejakého muža oblečeného do ľanového odevu s pásom zo zlata z Ufázu na bedrách.10,5 Ez 9,2; Zj 1,13; 15,6 6 Jeho telo bolo ako chryzolit a jeho tvár bola podobná blesku. Jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako lesk bronzu a jeho hlas ako hrmenie.10,6 Zj 1,14-15 7 Len ja sám, Daniel, som mal to videnie. Muži, ktorí boli so mnou, ho nevideli, ale prepadla ich veľká hrôza a dali sa na útek do úkrytu. 8 Zostal som teda sám a sledoval som to veľké videnie. Neostala však vo mne sila. Môj dôstojný výzor sa zmenil na nepoznanie a sila ma celkom opustila. 9 Vtom som počul jeho hlas. Vzápätí som v bezvedomí padol tvárou na zem.10,9 Dan 8,18; Zj 1,17 10 Tu sa ma dotkla ruka, zatriasla mnou, takže som sa zdvihol na kolená a dlane. 11 Povedal mi: „Daniel, vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou.“ Kým mi to hovoril, s chvením som sa postavil.10,11 Dan 9,23; 10,19 12 Potom mi povedal: „Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred svojím Bohom, tvoje slová boli vypočuté a ja som kvôli tomu prišiel.10,12 Dan 9,3n.23; Sk 10,4; Zj 1,17 13 Knieža perzského kráľovstva sa však stavalo proti mne dvadsaťjeden dní. Ale Michael, jeden z najvyšších kniežat, mi prišiel na pomoc. Zanechal som ho tam s kniežaťom perzského kráľovstva10,13 Joz 5,14; Dan 10,21; 12,1; Júd 9; Zj 12,7 14 a prišiel som, aby som ťa poučil o tom, čo sa má stať tvojmu ľudu v budúcich dňoch, lebo je to videnie, ktoré sa vzťahuje na tieto dni.“10,14 Dan 9,22 15 Kým mi tieto slová hovoril, sklonil som sa po zem a onemel som.10,15 Ž 39,10 16 Vtom sa mi niekto ako ľudská bytosť dotkol pier a otvoril mi ústa, takže som prehovoril k tomu, čo stál predo mnou: „Pán môj, pri tom videní sa ma zmocnili kŕče a neudržal som si silu.10,16 Iz 6,7; Dan 8,15 17 Ako by mohol služobník môjho pána hovoriť teraz s mojím pánom? Od toho času ma opustila sila, ba ani dych vo mne nezostal.“ 18 Opäť sa ma dotkol ten, čo vyzeral ako človek, a dodal mi silu. 19 Povedal: „Neboj sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou! Vzchop sa! Buď pevný!“ Keď takto ku mne hovoril, vzchopil som sa a povedal som: „Hovor, pán môj, lebo si ma posilnil.“10,19 Dt 31,7; Sdc 6,23; Dan 9,23; 10,11; Jn 20,19 20 Spýtal sa: „Či vieš, prečo som prišiel za tebou? Ale teraz sa vrátim bojovať s perzským kniežaťom. Ja odchádzam, ale práve prichádza grécke knieža. 21 Oznámim ti však, čo je napísané v Knihe pravdy: Okrem vášho kniežaťa Michaela niet nikoho, kto by ma vedel posilňovať proti týmto.“
  • Daniel
  • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

    NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

    V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
    že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
    Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

    Projekty Vydavateľstvo

    Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)