Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Ester (grécka verzia)

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Chvála Mardocheja

  1 Kráľ Artaxerxes predpísal pre ríšu dane — pre krajiny na súši i na mori. 2 Jeho moc a udatnosť, bohatstvo a sláva jeho kráľovstva, to všetko zapísali na pamiatku do knihy kráľov Peržanov a Médov.10,2 Est 8,2.15; Dan 2,48 3 Mardochej mal postavenie zástupcu kráľa Artaxerxa a bol významným mužom v kráľovstve, tešil sa sláve medzi Židmi a jeho spôsob života mu získaval lásku v celom jeho ľude.10,3 Gn 41,40.43-44; Neh 2,10; Ž 122,6-9; Dan 5,29; Rim 14,18 3a Mardochej hovoril: „Toto sa stalo z Božej vôle. 3b Pamätám sa na sen, v ktorom som videl tieto udalosti; ani jedna z nich sa neodohrala inak.10,3b Est 1,1d-1l 3c Malý pramienok, z ktorého sa stala rieka, a bolo svetlo a slnko a veľa vody. Tou riekou je Ester, ju si vzal za ženu kráľ a urobil ju kráľovnou. 3d Tie dva draky, to som ja a Haman. 3e Národy, to sú tí, čo sa spolčili, aby vyhubili Židov aj s ich menom. 3f Môj národ, to je Izrael, to sú tí, ktorí volali k Bohu a boli zachránení. Pán zachránil svoj ľud, Pán nás vytrhol zo všetkých týchto pohrôm, Boh konal veľké znamenia a zázraky, ktoré sa nevyskytli medzi pohanmi. 3g Preto pripravil dva lósy — jeden pre Boží ľud a druhý pre všetkých pohanov. 3h Tie dva lósy sa splnili v hodine, vo chvíli a v deň Božieho súdu na každom národe. 3i Boh pamätal na svoj ľud a spravodlivo rozhodol o svojom dedičstve. 3k A tak budú ľudia zachovávať tieto dni v mesiaci adár, štrnásty a pätnásty deň mesiaca adár, keď sa s radosťou a veselím budú zhromažďovať pred Bohom z pokolenia na pokolenie naveky v jeho izraelskom národe.“10,3k Est 9,27

  Záverečná poznámka

  3l Tento list o sviatku Purím vo štvrtom roku kraľovania Ptolemaia10,3l T. j. Ptolemaia VIII. (114 – 113 pred Kr.) alebo Ptolemaia XII. (48 – 47 pred Kr.), obaja vládli s Kleopatrou. Menom sa označujú vo verši tri odlišné osoby. a Kleopatry priniesol Dositeos tvrdiaci o sebe, že je kňaz a levita, a jeho syn Ptolemaios. Vyhlásili, že je pravý a že ho preložil Lysimachos, syn Jeruzalemčana Ptolemaia.
 • Ester (grécka verzia)

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)