Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Ester (grécka verzia)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Ester kráľovnou

  1 Po týchto udalostiach sa kráľov hnev utíšil. Astin už ani nespomenul, lebo mal na pamäti, čo hovorila a ako ju odsúdil. 2 Vtedy povedali kráľovi služobníci: „Treba vyhľadať pre kráľa dievčatá nedotknuté a pekné výzorom. 3 Nech kráľ ustanoví splnomocnencov pre všetky oblasti svojej ríše a tí nech povyberajú výzorom pekné dievčatá, panny, pre ženskú časť paláca v Súzach. Nech ich odovzdajú kráľovmu komorníkovi, čo stráži ženy, dajú im krémy na skrášlenie a venujú im všetku starostlivosť. 4 Žena, ktorá sa zapáči kráľovi, bude kráľovnou namiesto Astin.“ Tento návrh sa kráľovi zapáčil a urobil podľa neho.2,4 1Krľ 11,1-3 5 V Súzach žil istý Žid, volal sa Mardochej. Bol synom Jaira, ktorý bol synom Semeia, Kisajovho syna z Benjamínovho kmeňa.2,5 1Sam 9,1; 2Krľ 24,14; Est 3,2n 6 Bol jedným zo zajatcov z Jeruzalema, ktorých odvliekol babylonský kráľ Nebukadnesar.2,6 2Krľ 24,10-15 7 Mal chovanicu, dcéru svojho strýka Amminadába, ktorá sa volala Ester. Keď stratila rodičov, vychovával ju s úmyslom vziať si ju za ženu. Bolo to veľmi pekné dievča.2,7 Est 2,15 8 Keď bol zverejnený kráľov rozkaz, do Súz sústredili veľa dievčat a zverili ich do opatery Gaiovi. Tak k eunuchovi Gaiovi priviedli aj Ester. 9 Zapáčila sa mu a získala si jeho priazeň. Postaral sa, aby jej bez meškania dali krémy a primerané zabezpečenie. Okrem toho jej určili sedem vybraných dievčat z kráľovského paláca. V ženských komnatách sa k nej i k jej komorným pekne správali.2,9 Gn 39,21; Dan 1,9 10 Ester neprezradila svoj pôvod ani svoju vlasť, lebo Mardochej jej prikázal, aby o tom nehovorila.2,10 Mt 10,16 11 Mardochej sa každý deň prechádzal popri nádvorí ženskej časti paláca, aby sledoval, ako to bude s Ester ďalej. 12 Obdobie prípravy dievčaťa, skôr ako vošlo ku kráľovi, trvalo plných dvanásť mesiacov. Dni prípravy totiž majú takúto náplň: šesť mesiacov ich mastia myrhovým olejom a šesť mesiacov voňavkami a krémami pre ženy. 13 Až potom dievča vstupuje ku kráľovi. Čokoľvek si požiada, to jej dajú, keď má zo ženských izieb vojsť do kráľových komnát. 14 Vstupuje ta večer a ráno sa vracia do druhej časti ženského domu, kde je dozorcom žien kráľov eunuch Gai. Taká už ku kráľovi viac nevstúpi, iba ak ju menovite zavolá. 15 Keď sa skončil čas prípravy pre Ester, dcéru Mardochejovho strýka Amminadába, a mala vstúpiť ku kráľovi, nezanedbala nič z toho, čo jej prikázal eunuch, dozorca žien. Ester totiž očarila všetkých, ktorí ju videli.2,15 Est 9,29 16 Ester teda vošla ku kráľovi Artaxerxovi v dvanástom mesiaci, čiže v mesiaci adár, v siedmom roku jeho kraľovania. 17 Kráľ sa zaľúbil do Ester a ona získala jeho priazeň, väčšiu ako všetky ostatné devy, takže jej založil na hlavu diadém manželky.2,17 Gn 41,37-44; Est 1,3 18 Kráľ usporiadal sedemdňovú hostinu pre všetkých svojich priateľov2,18 Titul priateľ kráľa znamenal výsadné postavenie v okruhu panovníka. a mocnárov a takto oslavoval svadbu s Ester; poddaným svojho kráľovstva odpustil dane. 19 Mardochej konal službu na dvore. 20 Ester neprezradila, čo je jej vlasť. Takto jej totiž poradil Mardochej. Okrem toho jej prikázal, aby sa bála Boha a plnila jeho prikázania tak, ako keď žila uňho. A Ester svoje správanie nezmenila. 21 Dvaja kráľovi eunuchovia — boli to hlavní telesní strážcovia — sa roztrpčovali nad postupom Mardocheja. Hľadali totiž spôsob, ako zabiť kráľa Artaxerxa.2,21 Est 6,2 22 Mardochej sa o tom dozvedel a upozornil na to Ester, a tá upovedomila kráľa o sprisahaní. 23 Kráľ vypočul oboch eunuchov a dal ich obesiť. Kráľ takisto prikázal, aby pochvalu za Mardochejovu oddanosť zapísali na pamiatku do kráľovských kroník.
 • Ester (grécka verzia)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)